Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> Скачати безкоштовно: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ / сторінка 7

Назва:
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Образ — естетична категорія, форма і продукт суб'єктивного, ідеаль-ного у свідомості людини. Розрізняють образи чуттєві та позбавлені чут-тєвої наочності.
Оп-арт — (від скороченого англ. «оптичне мистецтво») напрям абс-трактного мистецтва середини XX ст., в якому значну роль відігравало створення зорових ілюзій.
Оптимізм — (від лат. «найкращий») світосприйняття, яке грунту-ється на позитивному, стверджувальному ставленні до життя. В етич-ному плані — впевненість у дієвості добра. Протилежний песимізму.
Оцінка естетична — встановлення естетичної цінності певного об'єкта або твору мистецтва.
Оцінка моральна — встановлення відповідності вчинків певним принципам та нормам моралі.
Патетичність — (від грец. «пафос») схвильованість, пристрасність, натхненність.
Пафос — (від грец. «пристрасть, збудження, натхненність») в антич-ній естетиці пристрасне переживання, пов'яне зі стражданням; необхід-ний елемент трагедії. Пізніше — ідейно-емоційний настрій твору, твор-чості.
Песимізм — (від лат. «найгірший») світосприйняття, яке грунтуєть-ся на впевненості в тому, що у світі переважає негативне начало, а в ін-дивідуальному існуванні трагізм та безвихідь. Вперше теоретично об-ґрунтував песимізм А. Шопенгауер. Протилежний оптимізму.
Плотін (204/205—270) — видатний філософ-неоплатонік. Душа, прагнучи до першоджерела — Єдиного, має сприймати світ як його еманацію (сходження) — на цьому ґрунтуються етичні та естетичні по-гляди філософа, викладені в «Еннеадах».
Поведінка — сукупність усіх (на відміну від діяльності) вчинків людини, які осмислюються в певній послідовності та системності.
Покаяння — у православ'ї та католицизмі таїнство, що полягає у відвертому розкаянні людини у гріхах під час сповіді та у відпущенні їй гріхів Христом через священника.
Поп-арт — (від скороченого англ. «популярне мистецтво») напрям у мистецтві, який культивує використання як матеріалу предметів по-бутового вжитку.
Потворне — категорія естетики, що вживається для негативної оцінки об'єктів і явищ, протилежних за своїм естетичним змістом прекрасному.
Потебня Олександр (1835—1891) — видатний український мисли-тель, лінгвіст та теоретик мистецтва. Центральною в його лінгвоестетич-ній концепції є тріада «зовнішня форма — внутрішня форма — зміст». Праці: «Про деякі символи слов'янської народної поезії» (1860), «Думка та мова»(1862).
Праведність — релігійна чеснота, святість життя, безгрішність.
Прекрасне — естетична категорія, яка означає досконалість, довер-шеність, ідеал краси певної естетичної системи.
Примітивізм, або Наївне мистецтво — художній напрям у мисте-цтві кінця XIX—XX ст., представники якого намагалися передати без-посередність почуття, використовуючи засоби, притаманні первісному, народному або дитячому мистецтву.
Пуризм — напрям у мистецтві, який відводить центральне місце прагненню до чистоти і суворості звичаїв.
Рай — у різних релігіях місце посмертного блаженного перебування праведників.
Рамакрішна (Гададхар Чаттерджі) (1834—1886) — видатний індій-ський мислитель-подвижник, його синкретичне релігійно-етичне вчення проголошувало необхідність служіння Богу, світу та ближньому.
Реалізм — напрям у мистецтві, основним принципом якого прого-лошується правдиве відтворення дійсності.
Релятивізм — філософський погляд, згідно з яким цінності (напри-клад, етичні чи естетичні) мають відносний характер. Протилежний аб-солютизму.
Рецептивна естетика — напрям в естетиці другої половини XX ст. Критикуючи попередників за намір зрозуміти мистецтво, звертаючись лише до художнього твору та процесу його створення, рецептивна есте-тика пропонує долучити до аналізу відношення між художнім твором та реципієнтом. Першим теоретичним текстом цього напряму були тези німецького дослідники Р. Г. Яусса (1967).
Ригоризм — (від лат. «твердість, суворість») педантичне, дріб'язко-ве дотримання певних принципів, різновид етичного формалізму.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок