Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> Безкоштовно інша робота скачати: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ / сторінка 9

Назва:
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Уяв-лення про Страшний суд є також в іудаїзмі та ісламі.
Сублімація — термін психоаналізу 3. Фрейда, що позначає психіч-ний процес переключення лібідо (енергії сексуальних потягів) на досяг-нення цілей соціальної діяльності та художньої творчості. В аналітич-ній психології К.-Г. Юнга — переміщення психічної енергії від одних систем особистості до інших, наприклад від примітивних, інстинктив-них до вищих, культурних процесів.
Сумління — усвідомлення та відчуття моральної відповідальності за свою поведінку, в тому числі і перед самим собою. Здатність особи до самооцінки.
Супрематизм — напрям у живописі, основним художнім засобом якого було комбінування геометричних та об'ємних форм.
Сюрреалізм — напрям у мистецтві середини XX ст., який прого-лошував джерелами творчості підсвідомість та інтуїцію.
Табу (полінезійськ. «заборона») — заборона певних дій, за які за давніми віруваннями настане покарання вищих сил.
Табула раза (Табула раса) — (лат. ІаЬиІа газа — «чиста дошка») тер-мін сенсуалізму (Дж. Локк та ін.), що позначає початковий стан свідо-мості (немовля), коли внаслідок відсутності досвіду людина позбавлена будь-яких знань. Отже, педагогічний вплив на дитину має вирішальне значення для її становлення і набуття певних (зокрема, етичних та есте-тичних) ідеалів та принципів.
Тагор Рабіндранат (1861—1941) — видатний бенгальський мисли-тель, письменник, музикант, художник. Митець, згідно з Тагором, має уподібнитися Брахману, який граючи створює образи. Твори: «Особис-те» (1917), «Криза цивілізації» (1941).
* Ташизм — (від фр. «пляма») абстрактний експресіонізм у живописі, напрям середини XX ст., його представники обстоювали несвідомість творчого процесу та його автоматизм.
Творчість художня — діяльність, спрямована на створення нових естетичних цінностей.
Театр абсурду — загальна назва для драматургії поставангарду 1950—1970-х рр., яка успадкувала принципи авангардного театру і створила власну поетику абсурду.
Телеологічна етика — (від грец. «ціль» та «вчення») різновид кон-секвенціональної етики, одним з основних принципів якого є твер-дження про соціальне доцільний характер моральності.
Теодицея — (грец. «боговиправдання») у християнстві вчення, що поєднує визнання наявності зла у світі з уявленням про Бога, що не має в собі зла. Крім цього, найбільш відомі вирішення даної проблеми за-пропоновані стоїками та Г.-В. Лейбніцем.
Теономна етика — етичне вчення християнства, що розглядає мо-ральність як сферу взаємин людини з Богом. Основним моральнісним принципом теономної етики є любов.
Толерантність — позитивна моральна якість, яка полягає в терпи-мому ставленні до інших поглядів, цінностей.
Толстой Лев Миколайович (1828—1910) — великий російський письменник, мислитель, обстоював теорію непротивлення злу силою. Наприкінці життя протиставляв добро і красу і надавав перевагу етиці на противагу естетиці. Твори: «Царство Боже всередині нас» (1891), «Про Шекспіра та його драму» (1904), «Шлях життя» (1910).
Тора — (євр. «закон») священна книга іудаїзму у вигляді сувою. її переклад складає перші п'ять книг Біблії. Містить основи моралі іудаїзму, християнства та ісламу.
Трагічне — естетична категорія, яка поєднує уявлення про гідність людини зі співчуттям до її страждань, викликаних фатальними обста-винами чи соціальними умовами.
Трипітака — (санскр. «три кошики») три збірки сутр, канонічний тест буддизму, де викладені основні моральні принципи буддистського вчення.
Увей — (кит.) недіяння, ідеал людської поведінки в даосизмі.
Утилітаризм — (від лат. «користь, вигода») моральний принцип, який передбачає оцінювання всіх явищ з погляду їх корисності, а також напрям в етиці, започаткований Є. Бентамом, який проголошує користь основою моралі.
Уява — психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів та ідей. За ступенем активності свідомості розрізняють відтво-рюючу та творчу уяву.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок