Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

Назва:
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Шпаргалка
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ
Абсолют — у різних релігійних і філософських вченнях — необу-мовлене нічим, досконале начало, першопричина буття, в монотеїстич-них релігіях під абсолютом розуміється Бог.
Абсолютизм — філософський погляд, протилежний релятивізму, згідно з яким цінності мають загальний характер. Розрізняють етичний, естетичний, пізнавальний абсолютизм.
Абстракціонізм — напрям у мистецтві XX ст., для якого характерні відмова від зображення реального предметного світу й увага до абстракт-них форм, співвідношення кольорів тощо.
Авангардизм — загальна назва мистецьких напрямів початку XX ст., які відзначалися радикальним новаторством та експериментаторством.
Автономна етика — вид нормативної етики, що виводить моральні принципи з внутрішніх законів, немов би притаманних моральності;
протиставляється гетерономній етиці, яка пов'язує вимоги моральності із зовнішнім джерелом. Ідея і перше обґрунтування автономної етики належить І. Канту.
Аксіологія — (від грец. «цінність» та «вчення») філософсько-етич-не вчення про цінності.
Альтруїзм — (від лат. «інший») моральний принцип, згідно з яким благо іншого і він сам наділені більшою моральнісною цінністю, ніж власне «я» та особисте благо. Альтруїзм протилежний егоїзму.
Аморалізм — (від лат. «не» та «звичай, звички, поведінка») нігіліс-тичне ставлення до норм моралі та моральності. В історії етики аморалі-зм виступає в різних формах: етичний скептицизм, релятивізм, волюн-таризм, егоїзм.
Антисфен (435—378 рр. до н. е.) — давньогрецький філософ, учень Сократа, вчитель Діогена, засновник школи кініків. Проповідував повер-нення людини до природного стану, необтяженого соціальними пороками.
Арете — (грец. — етична чеснота) за Аристотелем — середина між двома пороками. Див.Дганоя.
Аристотель (394—322 рр. до н. е.) — давньогрецький філософ, учень Платона. В етиці — побічник аретологічного евдемонізму. Твори: «Ні-комахова етика», «Етика», «Поетика».
Аристіпп (пом. після 366 р. до н. е.) —давньогрецький філософ, за-сновник Кіренської школи, обґрунтовував гедоністичну мораль.
Апатія — (грец.) поняття давньогрецької етики, безпристрасність, нечутливість до навколишніх явищ та подій.
Аскетизм — (грец.) вправи для морального вдосконалення та доб-рочесного життя, самообмеження, відмовлення від життєвих благ, які притаманні всім релігіям. До аскетичних вправ належать піст, послух, целібат, жебрацтво, юродство, відлюдництво, обітниці мовчання, но-сіння вериг, власяниць та ін.
Атараксія — (грец.) поняття давньогрецької етики, душевний спо-кій як мета та форма поведінки, до якої повинна прагнути людина.
Ахімса — (санскр.) в індуїзмі, буддизмі, джайнізмі принцип не-спричинення шкоди живим істотам.
Баумгартен Олександр Готліб (1714—1762) — німецький філо-соф, перший вжив поняття «естетика», під яким розумів філософську науку про чуттєве пізнання, яке осягає і створює прекрасне, що відо-бражається в образах мистецтва. Підрозділами естетики, згідно з Баум-гартеном, є евристика — вчення про «речі й .про предмети мислення», методологія, яка досліджує організацію художнього твору, та семіоти-ка— вчення про естетичні знаки. Праці, присвячені естетиці: «Філо-софські роздуми про деякі проблеми поетичного твору» (1735), «Пси-хологія» (1739), «Естетика» (1750—58).
Бахтін Михайло Михайлович (1895—1975) — російський мисли-тель, літератузнавець, естетик. Досліджував проблеми естетичної форми, діалогічну складову творчості, сміхову культуру. Твори: «Проблеми пое-тики Достоєвського» (1929); «Творчість Франсуа Рабле та народна куль-тура середньовіччя та Ренесансу» (1965), «Естетика словесної творчості» (вид.1979).
Бейтам Єремія (1718—1832) — англійський теоретик моралі та права, представник етики утилітаризму. Твори: «Вступ до основ моральності та законодавства» (1789), «Деонтологія, або наука про мораль» (1834).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок