Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> Зразок наказу

Зразок наказу

Назва:
Зразок наказу
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
1,22 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Зразок наказу
ТзОВ «А»
Наказ №___ вiд «___» _________1998 р. м. Львiв
Про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки ТМЦ
Для приведення вартостi наявних на пiдприємствi товарiв у вiдповiднiсть з їх реальною вартiстю НАКАЗУЮ:
1. Станом на «___»_______1998 р. провести:
1.2. Iнвентаризацiю i переоцiнку (дооцiнку) залишкiв товарно-матерiальних цiнностей на складi пiдприємства.
2. Для проведення iнвентаризацiї та переоцiнки товарної продукцiї призначити робочу iнвентаризацiйну комiсiю у складi:
2.1. Голова комiсiї: __________________________________________________________________
2.2. Члени комiсiї: ___________________________________________________________________
2.3. Iнвентаризацiю провести у присутностi матерiально вiдповiдальних осiб: _________________
3. Акти iнвентаризацiї, розрахунки сум дооцiнки ТМЦ на наступний день пiсля закiнчення роботи подати менi на затвердження.
4. При проведеннi iнвентаризацiї та переоцiнки товарно-матерiальних цiнностей iнвентаризацiйнiй комiсiї керуватися такими документами:
4.1. Пунктами 18-21 Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, затвердженого постановою КМУ вiд 03.04.93 р. №250, зi змiнами i доповненнями.
4.2. Iнструкцiєю з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, ТМЦ, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 р. №69.
4.3. Порядком проведення дооцiнки залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, затвердженим Мiнiстерством економiки України i Мiнiстерством фiнансiв України 31.05.93 р. №37-20/248/07-104.
Директор ________________


ТзОВ «А» Затверджую
Директор фiрми
«____» _______199 __ р. ______________
(пiдпис)
АКТ
про результати дооцiнки ТМЦ станом на 01 ___________ 199 __ р.
Пiдстава: наказ директора вiд «______» _____________1998 р. №_______________
«Про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки ТМЦ».
Цей акт сладений комiсiєю у складi:
Голова комiсiї: ____________________________________________________________________
Члени комiсiї: _____________________________________________________________________
У перiод з 01 ________ по ______________ комiсiя провела:
Iнвентаризацiю i дооцiнку залишкiв товарно-матерiальних цiнностей на складi пiдприємства.
У результатi зробленої роботи комiсiя встановила, що сума дооцiнки становила:
Товарiв (по рахунку 41) — 200 грн
Комiсiя пропонує суму дооцiнки 200 грн спрямувати на поповнення власних оборотних коштiв.
Акт складений в одному примiрнику i переданий у бухгалтерiю.
Голова комiсiї: ____________________________________________________________________
Члени комiсiї: _____________________________________________________________________

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: Зразок наказу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок