Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> НАКАЗ

НАКАЗ

Назва:
НАКАЗ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
1,53 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
НАКАЗ
_______________________________________________________________________________
(зазначити назву посади керівника
_______________________________________________________________________________
і назву підприємства)
Місто________________________ від _________199__р. №________
Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
З метою забезпечення прав керівних працівників по най-манню (залученню) фахівців, службовців і інших осіб
НАКАЗУЮ:
І. Довести до відома відділів і служб підприємства до _______________19__р., що керівним працівникам підприємства, згідно з укладеними з ними контрактами, надані права са-мостійно від імені підприємства укладати і припиняти такі договори (контракти):
1) трудові договори на звичайних умовах, відображених у розпорядженні про прийняття на роботу, що видається від-повідним керівним працівником;
2) контракти з керівниками підрозділів, підпорядкованих відповідному керівному працівникові договори і контракти з працівниками цих підрозділів укладаються з подання їх керів-ників відповідними керівними працівниками);
3) контракти з окремими працівниками, підпорядкованими відповідному керівному працівникові;
4) контракти у цілому з підрозділами (колективами, група-ми) працівників, підпорядкованими відповідному керівному працівникові (тобто колективні контракти, підписуванні кож-ним членом колективу);
5) внутрішньогосподарські контракти з колективами або окремими працівниками підприємства (тобто договори, що не є трудовими);
6) цивільно - правні підрядні контракти (договори) з колек-тивами або окремими особами.
Зазначені права делеговано таким керівним працівникам підприємства: головному бухгалтерові підприємства __________________________________________________________
(зазначити п, і, п б)
у повному обсязі; заступникові керівника підприємства _________________________________
(зазначити п, і, п б)
у повному обсязі;
2. Відділам і службам підприємства забезпечити реалізацію зазначених у пункті 1 наказу прав, маючи на увазі, що укла-дені керівними працівниками згідно з делегованими ним по-вноваженнями договори і контракти народжують повноцінні трудові або цивільно-правні стосунки осіб, що їх уклали, з підприємством. Відповідальні - керівники відділів та служб.
Установити, що договори (контракти), розпорядження, ві-домості, акти і інші документи, підписані керівним працівни-ком щодо найманих ним фахівців, службовців, інших осіб прирівнюються до аналогічних документів, підписаних ке-рівником підприємства, приймаються до виконання всіма від-ділами і службами підприємства.
3. Відділові кадрів на підставі трудових договорів (контрак-тів) і розпоряджень про прийняття на роботу, укладених (ви-даваних) керівними працівниками підприємства, здійснювати оформлення прийняття на роботу відповідних фахівців, служ-бовців, інших працівників, а також здійснювати стосовно них і інші обов'язки, покладені на відділ кадрів (зберігання і запов-нення трудових книжок, ведення документації по кадрах то-що) . Відповідальний - керівник відділу кадрів.
4. Бухгалтерії підприємства приймати до обробки і виконан-ня усі документи стосовно оплати праці (інших виплат) фахів-ців, службовців, інших осіб, з якими керівні працівники у відповідності до делегованих ним прав уклали трудові і під-рядні договори (контракти). Відповідальний - головний бух-галтер
_________________________ ____________________________________
(зазначити посаду керівника) (особистий підпис і його розшифрування)

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: НАКАЗ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок