Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Назва:
КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
16,06 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
ДОКУМЕНТ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксо-ваному вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу (ДСТУ 2732—94 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визна-чення»).
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ - це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Мета кла-сифікації полягає в підвищенні оперативності роботи апарату управління та відповідальності виконавців. У поточній роботі кла-сифікацію документів здійснюють на етапі групування їх у справи (див. гл. 7).
Документи класифікують за такими ознаками: - спосіб фіксації інформації; - зміст; - назва; - вид; - складність; - місце складання; - термін виконання; - походження; - гласність; - юридична сила; - стадія виготовлення; - термін зберігання; - рід діяльності та ін.
За способом фіксації інформації розрізняють такі документи:*
письмові, до яких належать усі рукописні й машинописні до-кументи, виготовлені за допомогою друкарської та розмножувальної оргтехніки;*
графічні, в яких зображення об'єктів передано за допомогою ліній, штрихів, світлотіні. Це графіки, мапи, рисунки, малюнки, схеми, плани. Вони цінні своєю ілюстративністю;*
фото- й кінодокументи — такі, що створені способами фо-тографування й кінематографії. Це кіно- та фотоплівки, фотокартки. На них можна зафіксувати ті явища й процеси, які іншим способом зафіксувати важко чи неможливо;*
фонодокументи — такі, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування й відтворюють звукову інформацію (наприклад, записану під час проведення засідань, зборів, нарад тощо).
За змістом документи поділяють на: * організаційно-розпорядчі; * фінансово-розрахункові; * постачально-збутові та ін.
Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) — це управлінська документація, що слугує засобом здійснення та регулювання про-цесів управління. Документи, які належать до ОРД, можна умовно поділити на такі групи:*
організаційні (положення, інструкції, правила, статути тощо);*
розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, вказівки то-що);*
довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові записки, службові листи, відгуки, плани роботи, теле-грами, телефонограми, звіти, доповіді тощо);*
з кадрових питань (заяви, накази по особовому складу, особові картки, трудові книжки, характеристики тощо);*
особові офіційні (пропозиції, заяви, скарги, автобіографи, роз-писки, доручення тощо).
За назвою розрізняють:*
накази; * положення; * протоколи; * розпорядження; * вказівки; * інструкції; * правила; * статути; * звіти; * ордери; * плани; * службові листи; * заяви тощо.
За видами документи поділяють на:*
типові, що розробляються вищими органами для підвідомчих організацій з однорідними функціями і мають обов'язковий характер;*
трафаретні, котрі виготовляються друкарським способом: не-змінювана частина тексту документа друкується на поліграфічних машинах, а для змінної інформації запишаються вільні місця. Такі документи зараз найпоширеніші, оскільки на їх складанні та об-робленні економиться час;*
індивідуальні, які створюються кожного разу по-новому. Це доповідні, службові, пояснювальні записки, автобіографії тощо. За складністю документи бувають:*
прості, що містять інформацію з одного питання;*
складні, які містять інформацію щодо двох і більше питань.
Слід ураховувати, що прості документи легше оброблювати, кон-тролювати їх виконання, здійснювати пошук.
За місцем складання розрізняють такі доку-менти:*
внутрішні, що стосуються внутрішніх питань підприємства (організації, установи, фірми) і не виходять за його межі;*
зовнішні, тобто вхідна та вихідна кореспонденція.
За терміном виконання документи бувають:*
термінові, що виконуються у строки, встановлені законом, відповідним правовим актом, керівником, а також документи з по-значкою «Терміново»;*
нетермінові, які виконуються в строки, визначені керівництвом підприємства (організації, установи, фірми).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Інше на тему: КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок