Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> СТАТУТ

СТАТУТ

Назва:
СТАТУТ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,57 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
СТАТУТ
Спільного підприємства,
створюваного на території України
1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності
1.1. Фірмова назва Спільного підприємства
українською мовою: ______________________________________________________
англійською мовою: ______________________________________________________
1.2. Місцезнаходження Спільного підприємства: Україна, м. Київ.
1.3. Предметом діяльності Спільного підприємства є: _________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________\
2. Юридичний статус
2.1. Спільне підприємство є юридичною особою України і здійснює свою діяльність згідно з законодавством України.
2.2. Спільне підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації у Міністерстві фінансів України.
2.3. Підприємство має право від свого імені володіти, корис-туватися і розпоряджатися своїм майном у відповідності до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, орендувати і відсуджувати майно, позивати і від-повідати у судах, арбітражах і третейському суді.
2.4. Учасники Спільного підприємства не користуються будь-якими відокремленими правами на об'єкти, що вхо-дять до складу майна підприємства, у тому числі і на об'єкти, які передані ними як пайовий внесок.
2.5. Майно Спільного підприємства враховується на його балансі за світовими цінами.
2.6. Спільне підприємство має право самостійно здійсню-вати експортні і імпортні операції, необхідні для його госпо-дарської діяльності.
2.7. Спільне підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.
2.8. Спільне підприємство не відповідає за зобов'язаннями країн-учасниць і учасників підприємства, як і країни-учас-ниці й учасники підприємства не відповідають за зобов'язан-нями підприємства.
2.9. Діяльність Спільного підприємства визначається зако-нодавством України, положеннями договору про створення і діяльність Спільного підприємства і цього статуту.
2.10. Спільне підприємство має печатку, зразок якої має бути одностайно затверджено правлінням спільного підпри-ємства.
3. Статутний фонд
3.1. Для створення Спільного підприємства і забезпечення його діяльності створюється статутний фонд. Розмір статутно-го фонду складає _________________________________________________________________ карбованців,
(літерами)
у тому числі ______________________________ валютою.
3.2. Вклади учасників до статутного фонду Спільного пі-дприємства складають: ______________________________________________________- пай учасника України,
__________________________________________________________________учасника.
3.3. Вклади вносяться грошовою формою. Вклад учасника України вноситься у карбованцях, а вклад іноземного ком-паньйона - валютою за офіційним валютним курсом Націо-нального банку України на день платежу.
3.4. При взаємній згоді учасників у рахунок їхніх вкладів до статутного фонду Спільного підприємства можуть бути вне-сені товарно-матеріальні цінності: будівлі, споруди, устатку-вання тощо, а також інші майнові права (у тому числі на використання винаходів "ноу-хау").
Для оцінки товарно-матеріальних цінностей, що вносяться у рахунок вкладу до статутного фонду Спільного підприєм-ства, створюється комісія з учасників підприємства.
3.5. За ухвалою Ради засновників вклади учасників мають надаватися у фонді часткових або одноразових внесків.
3.6. Рада засновників може спеціальною постановою прий-няти ухвалу про збільшення або зменшення статутного фонду. Збільшення розміру статутного фонду виконується пропор-ційно до паїв учасників у статутному фонді за рахунок додат-кових вкладів або за рахунок резервного фонду.
3.7. Кожен учасник Спільного підприємства має право на повне або часткове передання свого паю третій особі. Для цього потрібна письмова згода іншого (их) учасника (ів). У кожному окремому випадку для згаданого передання потрібен дозвіл Державної зовнішньоекономічної комісії Кабінету мі-ністрів України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: СТАТУТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок