Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> Документообіг в діяльності ОВС

Документообіг в діяльності ОВС

Назва:
Документообіг в діяльності ОВС
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
9,76 KB
Завантажень:
335
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Документообіг в діяльності ОВС
Документообіг - це рух документа від суб'єкта до об'єкта управління і навпаки, рух документа всередині об'єкта управління з метою його виконання або встановлення взаємозв'язку.
Документальне оформлення управління і докумен-тообіг з метою його реалізації здійснюється через діловод-ство. Стан діловодства в органі внутрішніх справ характе-ризує стиль роботи керівників, дотримання законності і ди-сципліни. рівень професійної підготовки працівників, нау-кову організацію управлінської праці.
Залежно від змісту і призначення доку-мента вказується гриф обмеження доступу до документа.
терміновість виконання, гриф погодження, гриф затвер-дження, код форми документа за класифікатором управлін-ської документації (КУД).
Адміністративно-процесуальні, кримінально-проце-суальні, оперативно-розшукові документи повинні оформ-люватись відповідно до адміністративно-процесуального, кримінально-процесуального законодавства та норматив-них актів МВС України, які регламентують оперативно-розшукову діяльність органів внутрішніх справ. Особливі вимоги ставляться до документів, зміст яких носить таєм-ний характер. Дотримання режиму секретності в діяльності органів внутрішніх справ має особливе значення.
Режим секретності - це встановлений норматив-ними актами вищих органів державної влади й державного управління України єдиний порядок забезпечення збере-ження державної таємниці, що передбачає систему адмініс-тративно-правових, організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, основними з яких є: правила віднесення відомостей до державної таємниці України, вимоги, що ставляться до працівників, допущених до таємних доку-ментів, робіт і виробів, порядок ведення секретного діло-водства і провадження всіх інших секретних робіт, держав-ний і відомчий контроль за дотриманням установленого порядку зберігання і використання державної таємниці України, відповідальність посадових та інших осіб, яким по службі або роботі довірено державну таємницю.
Закон України «Про державну таємницю» , виходя-чи з інформаційного суверенітету України та загальновиз-наних принципів міжнародного порядку у сфері інформа-ції, визначає загальні правила встановлення державної тає-мниці, засекречування інформації, систему охорони держа-вної таємниці та відповідальність за порушення законодав-ства про державну таємницю.
Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з від-несенням інформації до державної таємниці, її засекречу-ванням та охороною з метою захисту життєво важливих ін-тересів України у сфері оборони, економіки, зовнішніх від-носин, державної безпеки і охорони правопорядку.
Згідно з Законом України «Про інформацію» (ст. ЗО) визначено, що інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. До таємної належить інформація, що містить відомості, які становлять державну таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
Державна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку, роз-голошення яких може завдати шкоди життєво важливим інтересам України і які в порядку, встановленому Законом України «Про державну таємницю», визнані державною та-ємницею та підлягають охороні з боку держави.
Ступінь секретності - спеціальна категорія, яка характеризує важливість такої інформації з урахуванням можливої шкоди внаслідок її розголошення, ступінь обме-ження доступу до неї та рівень її охорони державою. Кри-терії визначення ступеня секретності інформації встанов-лює Державний комітет України з питань державних секретів.
Відомості, що становлять державну таємницю, за ступенем секретності поділяються на носії інформації «особливої важливості», «цілком таємні», «таємні».
Є ще вид - для службового користування. Його ви-робила практика, і він широко застосовується в діяльності органів внутрішніх справ, але цей ступінь законодавче не затверджено.
Відповідно до тієї ж 30 статті згаданого Закону конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізич-них або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Документообіг в діяльності ОВС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок