Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> ЛІЗИНГОВА УГОДА

ЛІЗИНГОВА УГОДА

Назва:
ЛІЗИНГОВА УГОДА
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,48 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ЛІЗИНГОВА УГОДА
м. Київ "__' _______ 19__ р.
Ця угода укладена між _______________________________________________________ названим у подальшому Орендодавець, і______________________________________________
названим у подальшому Орендар, про наведене нижче.
І. Умови лізингу
1.1. Орендодавець згоден надати Орендареві в оренду_________________________________
назване у подальшому Устаткування, що відповідає викладе-ним нижче вимогам (Додаток № 1 "Заявка на устаткування"), за обумовлену нижче орендну плату і на _______ років.
Постачальником Устаткування є _________________________________________ , названий у подальшому Постачальник. Термін постачання __________________________________. Місце постачання _________________________________.
1.2. Орендар одержує право використовувати устаткування протягом усього терміну оренди, однак не має права пересту-пати свої права, обов'язки за цією угодою або будь-які інте-реси, що випливають з нього для третьої особи, без письмової згоди Орендодавця. У цьому випадку Орендар зобов'язаний надати Орендодавцеві дані про цю особу за формою і в термін, установлені Орендодавцем.
1.3. Орендодавець має право поступитися своїми правами за цією угодою або будь-якими інтересами, що випливають з неї, повністю або частково третій особі без згоди Орендаря, але з повідомленням його про це.
1.4. Ця угода складена у двох примірниках, що мають однакову силу, і є обов'язковою для виконання сторонами, так само як їх законними представниками.
2. Сума орендної плати
2.1. Орендар зобов'язаний сплачувати щомісячно Орендо-давцеві:
1) орендну плату розміром: ___________________________________________________
2) комісійну винагороду за ризик випадкової загибелі устат-кування, його ушкодження або втрату розміром ________% річних від загальної суми орендної плати.
2.2. Орендна плата розміром ___________ виплачується авансом до настання періоду, за який виконується плата. У випадку затримання платежів Орендар виплачує пені з про-строченої суми розміром _________________ за кожен день прострочення.
2.3. Комісійна винагорода нараховується з моменту підпи-сання цієї угоди до моменту виплати усієї суми, передбаченої цією угодою, Орендодавцеві. Комісійна винагорода виплачу-ється навіть у тому випадку, коли дія цієї угоди з будь-яких причин переривається, незалежно від цих причин.
Комісійна винагорода нараховується лише на несплачену частину вартості оренди.
3. Постачання устаткування
3.1. Усі видатки відносно транспортування устаткування до місця постачання, монтажу і пуску в експлуатацію, відно-сяться на рахунок Орендаря. Орендар зобов'язаний відшко-дувати Орендодавцеві усі видатки з претензій, зобов'язань тощо, які виникають при достачанні устаткування, його ви-користанні або поверненні, якщо вони мали місце.
3.2. Орендар по прибутті устаткування на місце постачання зобов'язаний провести його огляд у термін постачання, вста-новлений цією угодою, і надати Орендодавцеві акт про прий-няття.
Якщо Орендар відмовляється приймати устаткування через наявність неусувних дефектів, що виключають нормальну ек-сплуатацію устаткування, він зобов'язаний письмово довести це до відома Орендодавця і зазначити при цьому виявлені недоліки. Ця рекламація Орендаря дає право Орендодавцеві заявити Постачальникові про розірвання договору про купівлю устаткування.
Вимоги Постачальника про відшкодування збитків у зв'яз-ку з невиправданим розірванням договору про купівлю устат-кування ставляться Орендареві.
3.3. Якщо Орендар незалежно від причини не надав Орендо-давцеві у двотижневий термін з дня прибуття устаткування на місце постачання Акт про приймання і не заявив про наявність недоліків устаткування, усунення яких неможливе, прий-мання устаткування вважається таким, що відбулося.
3.4. Орендар користується гарантією, на устаткування, ви-даною Постачальником. Орендодавець передає Орендареві свої права на пред'явлення Постачальникові претензій від-носно дефектів устаткування, своєчасності і комплектності постачання, невиконання обов'язків при його встановленні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: ЛІЗИНГОВА УГОДА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок