Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> КОНТРАКТ

КОНТРАКТ

Назва:
КОНТРАКТ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,21 KB
Завантажень:
137
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КОНТРАКТ
з начальником
________________________
(зазначити назву відділу)
місто __________ ''__'' ________ 199__ р.
Директор_________________________________________________________________________
(зазначити назву підприємства,
_________________________________________________________________________________
зазначити прізвище, ім'я й по батькові директора)
який називається далі "Директор" і діє на підставі Статуту Підприємства, з однієї сторони, і начальник ________________________________________________________________________
(зазначити назву відділу)
Підприємства ___________________________________________________________________
(зазначити прізвище, ім'я й по батькові) який називається далі "Начальник відділу", з другої сторони, уклали цей контракт про наведене нижче:
І. Загальні положення
1.1. За цим контрактом Начальник відділу зобов'язується особистими діями і силами формованого ним відділу здійснювати ______________________________________________
(зазначити вид, напрям діяльності відділу)
а Директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи начальника відділу, виплачувати йому грошову вина-городу і надавати соціально-побутових благ.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між На-чальником відділу і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Директором, дирекцією (адміністрацією) Під-приємства, а у необхідних випадках також іншими працівни-ками Підприємства.
Основи законодавства про працю і Кодекс законів про пра-цю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрак-том у частині, що йому не суперечить.
Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко-ли вони хоча й суперечать контракту, але сторони у процесі дії останнього за обопільною згодою врегульовують свої взаємо-відносини в інший спосіб.
Терміном "сторони" у контракті позначаються Директор (представлене ним Підприємство) і Начальник відділу.
1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників відділу у частині, яка визначає їх права й обов'язки стосовно Начальника відділу, Директора і Підприємства.
Начальник відділу забезпечує виконання працівниками відділу згаданих умов шляхом вміщення відповідних поло-жень у контракти (трудові договори) з працівниками.
Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Під-приємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки начальника відділу стосовно підрозділів і працівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Директором з відповідними підрозді-лами (їх керівниками) і працівниками.
1.4. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо Директорові (службовій особі, яка виконує його обов'язки).
1.5. Рішення Директора, прийняті у відповідності до його компетенції, обов'язкові для Начальника відділу.
1.6. Директор не має права втручатися до оперативно-роз-порядчої діяльності Начальника відділу.
1.7. Діяльність Начальника відділу має сприяти розвитку Підприємства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.
1.8. У своїй діяльності Начальник відділу керується законо-давством, іншими нормативними документами, що поширю-ють свою дію на Підприємство.
1.9. Начальник відділу має виконувати свої обов'язки сум-лінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють при таких самих обставинах і у такому ж становищі звичайні розсудливі люди.
1.10. Оцінка якості виконання Начальником відділу своїх обов'язків за контрактом здійснюється Директором.
1.11. На період відпустки Начальника відділу або його від-сутності за інших причин обов'язки Начальника відділу вико-нує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Начальника відділу, якщо останнім не установлене інше.
1.12.___________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови) ________________________________________________________________________________
2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Інше на тему: КОНТРАКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок