Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> ДИСОЦІАЦІЯ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ІСТЕРІЇ ( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ )

ДИСОЦІАЦІЯ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ІСТЕРІЇ ( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ )

Назва:
ДИСОЦІАЦІЯ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ІСТЕРІЇ ( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ )
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,22 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
ГРИНЕВИЧ Володимир Йосипович
УДК 372.808.4
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ
УМІНЬ АНАЛІЗУВАТИ ОБРАЗИ-ПЕРСОНАЖІ ЛІТЕРАТУРНИХ
ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ
13.00.02 – теорія і методика навчання
(українська література)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2001


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Волошина Ніла Йосипівна, Інститут
педагогіки АПН України, завідувач
лабораторії літературної освіти
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Гуляк Анатолій Борисович, Національний
медичний університет ім. О. О. Богомольця,
завідувач кафедри україністики
кандидат педагогічних наук, доцент
Забарний Олександр Вадимович, Ніжинський
державний педагогічний університет ім. М.Гоголя,
проректор з гуманітарних питань і виховної роботи
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний університет
імені Івана Франка, кафедра української літератури,
Міністерство освіти та науки України, м.Житомир.
Захист відбудеться 23.05.2001 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м.Київ, вул. Артема, 52-Д.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту педагогіки АПН України.
Автореферат розіслано 20.04.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бондаренко Н.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У системі професійної підготовки вчителів української мови та літератури одне з провідних місць займають курси української літератури та методики її викладання, основне завдання яких полягає в тому, щоб забезпечити фахову підготовку майбутнього вчителя, сучасний рівень його теоретичних знань та грунтовних практичних умінь і навичок, високу професійну майстерність. Особлива роль у цьому процесі відводиться творам історичної тематики. Незаперечним є той факт, що в процесі роботи над такими творами та їх образами-персонажами потрібне керівництво вчителя, а для цього необхідна відповідна підготовка майбутнього педагога-словесника.
Сучасні умови національного відродження вимагають підготовки вчителя нового типу, інноваційних підходів, нових методичних технологій у розкритті самого змісту художніх творів взагалі і особливо історичної тематики. Йдеться про опанування майбутніми фахівцями відповідного літературознавчого матеріалу, методичних здобутків сучасної науки, які мають забезпечувати якісне формування їхньої професійної майстерності, зокрема вмінь аналізувати образи-персонажі історичних творів під час роботи з учнями загальноосвітньої школи.
Успішне розв'язання проблеми формування у студентів вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів на історичну тематику - це не тільки суто методична технологія. Оволодіння цими вміннями - це і процес збагачення студентської молоді різносторонніми знаннями, і формування її наукового світогляду, компетентності, ерудиції, професіоналізму, національної свідомості.
Сказане вище дає підстави стверджувати, що важливим компонентом у структурі літературної освіти вчителя є знання та вміння, пов'язані з аналізом образів-персонажів літературних творів історичної тематики. Як показує огляд наукової та методичної літератури, саме ця проблема недостатньо представлена в сучасному літературознавстві, курсах української літератури та методики її викладання в педагогічному закладі.
Її актуальність пов'язана не тільки з раціоналізацією діяльності вищої школи, а й з інтеграцією, гуманізацією та професіоналізацією навчального процесу. Практика показує, що дипломовані спеціалісти йдуть у школу з грунтовними знаннями, але без достатніх професійних умінь, необхідної літературно-методичної підготовки до аналізу образів-персонажів, зокрема логіки і методики їх характеристик, комплексного застосування методів і прийомів їх аналізу, інтеграції літературних знань з методикою та іншими джерелами інформації про історичний образ-персонаж.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Інше на тему: ДИСОЦІАЦІЯ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ІСТЕРІЇ ( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ )

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок