Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Назва:
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,19 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Класифікація документів
Документ — основний вид ділового мовлення. Він фік-сує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єк-тивність.
Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у за-фіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному по-рядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.
Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті.
У практичній діяльності установ організацій і підприємств найчастіше використовують текстові документи, інформація яких фіксується рукописним, машинописним чи друкарським способом.
Види документів визначають за такими ознаками:
найменуванням — заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.;
походженням — службові (офіційні) й особисті**
службові документи створюються організаціями, підпри-ємствами та службовими особами, які їх представляють. Вони оформляються в установленому порядку;*
особисті документи створюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності; місцем виникнення — внутрішні та зовнішні:*
внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено;*
зовнішні є результатом спілкування установи з іншими ус-тановами чи організаціями;
призначенням — організаційні, розпорядчі, довідково-інфор-маційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо осо-бового складу;
напрямком — вхідні й вихідні;
формою — стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні):*
стандартні — це документи, які мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визна-ченими правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення);*
індивідуальні документи створюються в кожному конкрет-ному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх-друку-ють або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви);
строками виконання — звичайні безстрокові, термінові й ду-же термінові:*
звичайні безстрокові – це такі, які виконуються в порядку загальної черги;*
термінові — зі встановленим строком виконання. До них , належать також документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, телефонограма);*
дуже термінові документи з позначенням «дуже терміново»;
ступенем гласності — секретні й несекретні (для службового користування). Секретні документи мають угорі праворуч позначку «Секретно». Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної відповідальності;
стадіями створення — оригінали, копії й виписки:*
оригінал — це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою;*
копія — це точне відтворення оригіналу. На копії докумен-та обов'язково робиться помітка «Копія» вгорі праворуч. Листуючись з підприємствами, організаціями й установами, у справах завжди залишають потрібні для довідок копії. Такі копії звуться відпуском. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу;*
за потреби відтворити не весь документ, а лише його час-тину, робиться виписка (витяг);*
якщо документ загублено, видається його другий примір-ник — дублікат. Юридичне оригінал і дублікат рівноцінні;
складністю — прості (односкладові) й складні;
строками зберігання — постійного, тривалого (понад 10 ро-ків) і тимчасового (до 10 років) зберігання;
технікою відтворення — рукописні й відтворені механічним способом;
носієм інформації — оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці.
Організація роботи з документами та діяльність щодо їх ство-рення називаються діловодством.


ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ
Таблиця
Таблиця —це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок