Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> Звіт

Звіт

Назва:
Звіт
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
0,78 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
До державної податкової інспекції _____________________________________________________
 
Звіт про використання ЕККА
 
___________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства — власника ЕККА; прізвище, ім’я, по батькові
___________________________________________________________________________________
громадянина-підприємця; місцезнаходження, місце проживання)
 
за ________________________ 199_ р.
(грн, коп.)
Модель ЕККА, | Показники фіс-кальної пам'яті | Загаль-на сума | Сума, що | Сума продажу (наданої послуги) | Сума податку | Сума збору | Інка-со-
реєст- | на | на | за | видана | загаль- | у тому числі | на | на | вано у
рацій-ний № | кінець місяця | початок місяця | місяць (гр. 2-гр. 3) | за по-вернен-ня товару | на | за став-кою ПДВ 20% | за став-кою ПДВ 0% | за опе-раціями, що не є об'єк-том опо-датку-вання | за опе-раці-ями, що звіль-нені від опо-дат-куван-ня | додану вар-тість | обо-в'язко-ве дер-жавне пен-сійне стра-хуван-ня | фіна-нсо-во-кре-дитну уста-нову
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Усього за місяць по організації
Директор _____________(_______) Звіт прийняв ___________
(посада, ПІБ)
Гол. бухгалтер ___________(__________)
«___» _______________199_ р. М. П.

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: Звіт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок