Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук.

Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук.

Назва:
Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,58 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна робота
Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук.


План
1. Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм.
2. Механізм формування екологічного права.
3. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук.


1. Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм.
Відтоді як з'явилося людство, виникає та постійно існує взаємо-зв'язок людини і природи, забезпечується сприятливе для її існування навколишнє середовище. Однак поступово такі негативні явища в цій взаємодії, як виснаження природних ресурсів, забруднення довкілля, порушення екологічних зв'язків у екосистемах, починають призводи-ти до екологічної кризи та інших катастрофічних явищ. Одним із прикладів таких явищ можна назвати Чорнобильську катастрофу, в наслідок якої проживання людей на великих територіях не тільки України, а й інших країн, зокрема Білорусі, Росії, стало неможливим.
Взаємодія суспільства з природою завжди була і є найголовні-шою умовою існування людства. Усе те, що виробляє і споживає людина, створюється шляхом використання природних ресурсів. Тому роль природи в житті людей постійно зростає.
Природа є невичерпним джерелом наукових знань, духовності, екологічної освіти, культури та виховання людей. Вона має величез-ну цінність як першоджерело матеріальних благ і невичерпне джере-ло здоров'я та творчого натхнення. Спілкування з природою розви-ває в людині такі позитивні риси характеру, як доброта, чуйність, гуманність, повага, вміння бачити і розуміти прекрасне. Вивчення явищ природи відкриває перед людьми її таємниці, збагачує їх но-вими знаннями. У світі зроблено не одне наукове відкриття завдяки постійному спілкуванню з природою.
Проте людина не тільки споживач, а й активний творець, своїми знаннями і працею вона істотно впливає на живу і неживу природу, нею багато зроблено для відтворення природних ресурсів та поліп-шення стану природи. Завдяки введенню в дію очисних споруд, впровадженню систем зворотного водопостачання безвідходних і маловідходних технологій значно зменшується забруднення вод і атмосферного повітря [83, с 5].
Тому й виникає така система знань, як екологія, що вивчає взає-модію суспільства з навколишнім середовищем. Термін "екологія" походить від грецьких слів "йокос" — будинок, житло і "логос" — наука, тобто наука про місце проживання. Цей термін був запропо-нований ще в 1866 р. німецьким біологом Геккелем для означення науки про взаємодію живих організмів, у тому числі й людини, між собою і середовищем проживання.
Поряд із економічними, біологічними, технічними та іншими на-прямами розвитку екології, виникають і розвиваються правові пи-тання в екологічній сфері, тобто в галузі екології. На державному рівні приймаються нормативно-правові акти, які регулюють раціо-нальне використання природних ресурсів, охорону довкілля від заб-руднення і спрямовані на захист життя та здоров'я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення екологічної безпеки для людини і середовища, що її оточує. Так поступово складається система однорідних правових норм і правових інсти-тутів, яка дістала назву екологічного права.
Однак така назва з'явилася тільки в останні роки, а до цього часу вживалися різні терміни: "правова охорона природи", "приро-доохоронне право", "правова охорона навколишнього середови-ща" та інші. Ці терміни характеризують назву певних груп правових норм та правовідносин і можуть вживатися і сьогодні. Проте найбільш узагальнюючим терміном, який охоплює всю багатоманітність пра-вовідносин у сфері взаємодії суспільства і навколишнього середо-вища, є "екологія", а отже, й "екологічне право".
Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову істо-рію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок І тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок