Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти. Завдання трудового та естетичного виховання

Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти. Завдання трудового та естетичного виховання

Назва:
Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти. Завдання трудового та естетичного виховання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,66 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна робота
Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти. Завдання трудового та естетичного виховання


План
Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти.
Завдання трудового та естетичного виховання.


1.Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти.
Загальна освіта — сукупність знань основ наук про природу, сус-пільство, людину, її мислення, мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині.
Загальна середня освіта має три рівні: початкова, ос-новна, повна.
Початкова освіта. Забезпечує загальний розвиток ди-тини, вміння добре читати, писати, знання основ арифме-тики, первинні навички користування книжкою та інши-ми джерелами інформації, формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.
Основна середня освіта. Передбачає досконале оволо-діння українською та рідною мовами, засвоєння знань з базових дисциплін, можливість здобуття наступних рівнів освіти, мотиваційну готовність переходу до трудової діяль-ності або набуття кваліфікації через різні форми профе-сійної підготовки, формування високих громадянських якостей і світоглядних позицій.
Повна середня освіта. Забезпечує поглиблене оволодін-ня знаннями з базових дисциплін та за вибором, орієнта-цію на професійну спеціалізацію, формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, громадянської позиції особистості, можливість здобуття освіти вищого рівня.
Учні здобувають загальну освіту в процесі вивчання навчальних предметів.
Навчальний предмет — педагогічно обґрунтована система науко-вих знань і практичних навичок та вмінь, що втілюють основний зміст і методи певної науки.
Відмінність навчального предмета від науки полягає в тому, що до нього входять тільки основні положення тієї чи тієї галузі знань, доступних для засвоєння учнями на певному ступені навчання.


Політехнічна освіта — сукупність знань про головні галузі й нау-кові принципи виробництва, оволодіння загальнотехнічними вмін-нями, необхідними для участі в продуктивній праці.
Здійснюється вона насамперед у процесі вивчення предметів політехнічного циклу (математики, фізики, хімії, біології, географії), а також інших предметів (істо-рії, основ держави і права, літератури), трудового навчан-ня. Вагоме значення мають практикуми, факультативи з машинознавства, автосправи, електротехніки тощо.
Професійна освіта — сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних для виконання роботи в певній галузі трудової діяльності.
3міст професійної освіти забезпечує поглиблене вивчен-ня наукових основ і технології обраного виду праці, форму-вання спеціальних практичних умінь та навичок, вихован-ня психологічних, моральних, естетичних якостей, необхід-них фахівцеві конкретної галузі трудової діяльності.
2.Завдання трудового та естетичного виховання.
Трудове виховання — процес залучення школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з ме-тою передання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості люди-ни праці.
Людина розвивається духовно й фізично тільки в пра-ці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особи-стості, і для суспільства.
Важлива складова системи трудового виховання — трудове навчання, що здійснюється від першого класу до закінчення школи. Його зміст визначається навчальною програмою з трудового навчання для кожного класу.
На першому етапі (початкові класи) на уроках праці, "які нерідко об'єднуються з уроками образотворчого мис-тецтва і стають уроками художньої праці, учні набувають елементарних навичок роботи з папером, картоном, пла-стиліном, природними матеріалами. Вони беруть участь у вирощуванні сільськогосподарських рослин на пришкіль-ній ділянці, доглядають домашніх тварин, квіти, ремон-тують наочні посібники, виготовляють корисні речі, подарунки й іграшки для підшефного дитячого садка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти. Завдання трудового та естетичного виховання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок