Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Управління природокористуванням

Управління природокористуванням

Назва:
Управління природокористуванням
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
19,70 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
на тему:
Управління природокористуванням


П Л А Н
1. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОХОРОНИ
2. ПОНЯТТЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
3. ЗАВДАННЯ НАУКИ «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
4. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
5. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКО-РИСТУВАННЯМ
6. МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ


1. СУЧАСНІ МАСШТАБИ ВПЛИВУ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОХОРОНИ
Виникнення науки економіки природокористуван-ня є об'єктивним і закономірним явищем, оскільки людство стоїть на порозі екологічної кризи. За кор-доном це зрозуміли набагато швидше, і зараз у США на збереження природи витрачається на рік до 80 млрд дол. при тому, що в Агентстві з охорони навколишнього середовища. США працює всього -15 тис. службовців, а річний бюджет агентства — 5 млрд. дол.
Сьогодні, роблячи перші кроки у розв'язанні еко-логічних проблем, ми тільки починаємо спиратись на наукові засади. Кроки ці ще досить непевні, бракує досвіду роботи на відповідному рівні. Гальмує про-цес екологічна безграмотність спеціалістів, особли-во в сільському господарстві.
Оволодіння знаннями з економіки природокорис-тування передбачає відповідну підготовку як із цілої низки технологічних дисциплін (рослинництво, тва-ринництво, агрохімія, механізація сільського госпо-дарства та ін.), так і економічних (економіка сіль-ського господарства, організація діяльності сільсько-господарських підприємств, економічний аналіз, наукова організація праці та управління).
Взаємовідносини суспільства і природи полягають у тому, що фактори економічного зростання — трудові ресурси, засоби виробництва і природні ресурси — у комп-лексі використовуються суспільством для розвитку ви-робництва. Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ресурсів стають дедалі актуальнішими. І це зрозуміло, бо, з розвитком виробниц-тва вилучаються все нові багатства природи, зростає вартість сировини, збільшується кількість відходів, що викидаються у навколишнє середовище. Однак, і це очевидно, було б неправильно вирішувати проблеми збе-реження ресурсів і середовища шляхом припинення росту або навіть скорочення обсягів виробництва. Такі припущення суперечать закономірностям розвитку люд-ського суспільства і практично нездійсненні.
Взаємодія людини з природою у процесі виробництва та споживання для забезпечення існування людства зага-лом є об'єктивним явищем (рис. 1).
 
Рис. 1. Схема взаємовідносин економіки і навколишнього середовища.
Отже, постають дві взаємопов'язані проблеми: пер-ша — вплив обмеженості природних ресурсів на їх вико-ристання і розвиток суспільного виробництва, зростаюче забруднення середовища; друга — необхідність розробки комплексу заходів щодо ліквідації цієї небезпеки для подальшогої розвитку суспільства.
Природокористування має загальний характер, оскіль-ки будь-який вид діяльності людей викликає зміни при-родного середовища. Ускладнення взаємозв'язків у природних, виробничих і соціальних системам, зростання пріоритету природогосподарських зв'язків викликають необхідність їх регулювання.
Природне середовище — невід'ємна умова життя лю-дини і суспільного виробництва, оскільки воно є необхід-ним середовищем існування людини і джерелом потріб-них йому ресурсів.
Природа в широкому розумінні — це весь світ у бага-тогранності його форм, тобто в цьому плані людина є частиною природи, у вужчому розумінні — сукупність натуральних умов існування людського суспільства.
Під впливом людини відбуваються величезні зміни природного середовища, з чим пов'язана необхідність його охорони. В XX ст. людина проклала нові шляхи пе-реміщення енергії і речовини в географічній оболонці, подекуди значною мірою порушивши екологічну рівно-вагу.
Величезні масштаби змін, що їх вносить сучасна лю-дина в природні умови на Землі, передбачив ще на початку сторіччя видатний учений В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Інше на тему: Управління природокористуванням

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок