Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Грунтознавство”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Грунтознавство”

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Грунтознавство”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,89 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Грунтознавство”


ПЛАН
1. Поняття про грунтові колоїди, їх будова та значення
2. Повітряні властивості грутів та їх значення
3. Поняття про грунтоутворення, процеси і схема грунтоутворення
Список використаної літератури


1. Поняття про грунтові колоїди, їх будова та значення
Фізико-хімічна, або обмінна, вбирна здатність зумовлена наявністю в ґрунті колоїдів, які утворюють у ґрунтовому розчині колоїдні міцели. Між ґрунтовим розчином і колоїдною міцелою проходить в еквівалентній кількості обмін іонами.
Колоїдна міцела, або частинка, складається із ядра (агрегат недисоційованих молекул), шару адсорбованих потенціалвизначаючих іонів, шару компенсуючих іонів, який поділяється на нерухомий, або міцно-зв'язаний, і рухливий, або дифузійний, шари.
Провідна роль в утворенні колоїдних міцел належить гумусовим кислотам та іонам Са2+ і Мg2+.
З фізико-хімічною вбирною здатністю пов'язані поняття ємності вбирання ґрунту і ґрунтового вбирного комплексу.
Ємність вбирання - це сума поглинутих або обміняних іонів.
Ґрунтовий вбирний комплекс (ҐВК) являє собою сукупність колоїдів, які здатні до реакцій обмінного вбирання.
Колоїдні часточки можуть мати різну внутрішню структуру, що істотно позначається на способах утворення колоїдних розчинів і на їхніх властивостях. Існують такі три типи внутрішньої структури первинних часточок колоїдних роз-мірів.
І тип — суспензоїди (або необоротні колоїди, ліофобні колоїди). Так називають колоїдні розчини металів, їхніх оксидів, гідроксидів, сульфідів та інших солей. Первинні час-точки дисперсної фази колоїдних розчинів цих речовин за своєю внут-рішньою структурою не відрізняються від структури відповідної ком-пактної речовини і мають молекулярну або іонну кристалічну ре-шітку.
Суспензоїди — типові гетерогенні високодисперсні системи, властивості яких визначаються дуже сильно розвинутою міжфазовою поверхнею. Від суспензій вони відрізняються вищою дисперсністю. Суспензоїдами їх назвали тому, що, як і суспензії, вони не можуть три-валий час існувати, коли немає стабілізатора дисперсності. Необо-ротними їх називають тому, що осади, які лишаються при випакову-ванні таких колоїдних розчинів, не утворюють знову золю в разі кон-такту з дисперсійним середовищем.
Ліофобними (з грецького: «ліос» — рідина, «фобіо» — ненавиджу) їх назвали, гадаючи, що особливі вла-стивості колоїдних розчинів цього типу зумовлені дуже слабкою вза-ємодією дисперсної фази і дисперсійного середовище. Концентрація ліофобних золів невелика, звичайно менша за 0,1%. В'язкість таких золів мало відрізняється від в'язкості дисперсійного середовища.
Ліофобні золі, як взагалі дисперсні системи, відповідно до їх проміжних положень між молекулами і великими тілами, можна добути двома способами: диспергуванням, тобто подрібненням великих тіл, і конденсацією молекулярно- або іоннорозчинених речовин. Подрібнення за допомогою дроблення, молоття, розтирання дає порівняно крупнодисперсні порошки (> 60 мкм). Більш тонкого по-дрібнення досягають за допомогою спеціальних апаратів — колоїдних млинів, або застосовуючи ультразвук.
Метод конденсації полягає в утворенні нерозчинних сполук за до-помогою реакцій обміну, гідролізу, відновлення, окислення. Здійсню-ючи ці реакції в сильно розбавлених розчинах і з деяким надлишком одного з компонентів, дістають не осади, а колоїдні розчини.
II тип — асоціативні, або міцелярні, колоїди. Їх називають також напівколоїдами. Колоїдно-дисперсні часточки цього типу виникають при достатній концентрації дифільних моле-кул низькомолекулярних речовин за допомогою асоціації їх в агре-гати молекул — міцели — сферичної або пластинчастої форми.
Молекулярний, істинний розчин Міцелярний, колоїдний розчин (золь)
Міцели — це скупчення правильно розміщених молекул, що утри-муються переважно дисперсійними силами.
В грунтах проходить процес сорбції та десорбції різних іонів. Іонний обмін іде між іонами, які містяться в грунтових колоїдах та іонами грунтового водного розчину.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Грунтознавство”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок