Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Магістерська робота Договори у сфері використання природних ресурсів

Магістерська робота Договори у сфері використання природних ресурсів

Назва:
Магістерська робота Договори у сфері використання природних ресурсів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
86,08 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
на тему:
Договори у сфері використання природних ресурсів


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика договірних відносин в галузі використання природних ресурсів:……………………………………………..6
1.1. Поняття та види природоресурсних договорів;………………………..6
1.2. Правова природа договорів в галузі використання природних ресурсів та їх особливості;…………………………………………………………………..16
РОЗДІЛ 2. Окремі види договорів на використання природних ресурсів:……………………………………………………………………………25
2.1. Договір оренди земельної ділянки;……………………………………25
 
2.2. Договір оренди водного об’єкта;………………………………………40
2.3. Угоди про розподіл продукції; ………………………………………...49
2.4. Угоди про умови використання надр;…………………………………60
2.5 Договори у відносинах користування мисливськими угіддями;...…...71
РОЗДІЛ 3. Перспективи поширення договірних форм регулювання відносин природокористування в Україні та досвід сусідніх держав…….. 81
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….97
ВСТУП
Актуальність теми дослідження зумовлена недостатнім рівнем розробки нормативно-правової бази договорів у сфері природокористування і наявною необхідністю теоретичного осмислення окремих питань цивільних првовідносин у сфері природокористування. Протягом тривалого періоду часу дана сфера була в основному врегульована адміністративними методами. Договірне регулювання практично не використовувалося і тільки в умовах переходу до ринкових відносин особливого значення набуває договір, як підстава виникнення відносин природокористування. Екологічне законодавство досить довго розглядало договірну форму природокористування як другорядну, що зумовило недостатню розвиненість цієї сфери. Однак практика показала, що таку форму природокористування ігнорувати не потрібно, оскільки це призводитиме до незадоволення інтересів споживачів. Проблема теоретичної розробки договорів у сфері природокористування дуже широка, тому в даній роботі розглядаються лише загальні положення про договори у сфері природокористування та аналізуюються деякі види таких договорів.
Мета і завдання. Основною метою роботи є комплексне дослідження і аналіз законодавства про договори у сфері природокористування, практики його застосування і обгрунтування необхідності більш широкого застосування договірної форми в сфері природокористування. Для реалізації цієї мети були поставлені такі завдання:
- проаналізувати особливості договорів у сфері природокористування;
- визначити правову природу даної групи договорів;
- виявити і класифікувати дані договори;
- проаналізувати особливості окремих видів договорів у природокористуванні;
- визначити напрямок розвитку законодавства про договори у сфері природокористування;
- розробити рекомендації з удосконалення існуючого законодавства у цій сфері.
Предмет дослідження складає законодавство, яке регулює відносини у сфері природокористування; відносини, які виникають з приводу користування природними об’єктами і безпосередньо договори на право користування.
Об’єкт дослідження складає договір як правова підстава виникнення, зміни і припинення відносин у сфері природокористування. Більшість договорів у сфері природокористування становлять договори приватно-правового характеру, насамперед оренда. Такі особливості обумовлюють і специфіку правового режиму природних ресурсів - регулювання їх використання, відтворення та охорони забезпечується вимога-ми як публічного, так і приватного права, що дістає вияв у спеціальному еколого-правовому регулюванні правових засад природокористування.
Методологічна основа дослідження. Методологічну основу дослідження складають такі методи:
- діалектико-матеріалістичний підхід до дослідження договірної форми в природокористування в умовах формування ринкової системи в Україні. Джерелами дослідження є Конституція України, закони, підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють договірні відносини у сфері природокористування;
- логічний метод був застосований при аналізі положень чинного законодавства, які регулюють сферу договірного природокоористування, дослідженні правової природи договорів, опрацюванні окремих видів договорів тощо;
- метод системно-структурного аналізу мав місце при групуванні договорів у природокористуванні в окремі види та визначення їх місця серед цивільно-правових договорів;
- метод правового моделювання застосовувався при конкретизації перспектив розвитку договірних форм природокористування в Україні і аналізі досвіду сусідніх держав у цій сфері.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 Інше на тему: Магістерська робота Договори у сфері використання природних ресурсів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок