Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота українською мовою: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 13

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.
Повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо усунення негативної дії шкідливих чинників впливу на ліси.
Визначення місць і погодження проектів будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
Визначення місць будівництва провадиться за пого-дженням з місцевими Радами, державними органами лісового господарства, охорони навколишнього приро-дного середовища та іншими органами відповідно до законодавства України.
Проекти будівництва мають проходити екологічну експертизу.
• Право загального використання лісових ресурсів.
• Право спеціального використання лісових ресурсів,
• Дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів:
1. Заготівля деревини.
2. Заготівля живиці.
3. Заготівля другорядних лісових матеріалів. Цгі
4. Заготівля сіна і випасання худоби. ІМ^Н
5. Розміщення пасік. НІІ^І
6. Заготівля деревних соків. І^^І
7. Заготівля (збирання) дикорослих плодів. НИЩ
8. Збирання лісової підстилки.
9. Заготівля очерету.
Користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздо-ровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та науково-дослідних робіт
Надання права користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства
Надаються користувачам відповідно до Закону України «Про тваринний світ».
Створення сприятливих умов для життя диких тварин
Регулювання чисельності диких тварин:
Відповідно до Закону України «Про тваринний світ».
Надання права на тимчасове користування земель-ними ділянками лісового фонду для культурно-оздо-рдвчих, рекреаційних, спортивних, і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт.
Використання лісових ресурсів І користування земе-льними ділянками лісового фонду на природно-заповідних територіях і об'єктах, у лісах населених пунктів, у при-кордонній смузі та в лісах, що зазнали радіоактивного забруднення
Використання лісових ресурсів і користування земе-льними ділянками лісового фонду на природно-запо-відних територіях і об'єктах:
Визначається відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
Використання лісових ресурсів і користування земель-ними ділянками лісового фонду в лісах населених пунктів;
Використання лісових ресурсів і користування земе-льними ділянками лісового фонду у прикордонній смузі;
Використання лісових ресурсів і користування земе-льними ділянками лісового фонду в лісах, що зазнали радіоактивного забруднення:
здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
4.5. Плата за використання лісових ресурсів
та користування земельними ділянками
лісового фонду
Плата за використання лісових ресурсів та користу-вання земельними ділянками лісового фонду;
Розмір плати за спеціальне використання лісових ресур-сів та користування земельними ділянками лісового фонду;
Розподіл платежів за спеціальне використання лісо-вих ресурсів та користування земельними ділянками лі-сового фонду:
80% - зараховується до держбюджету, 20% - до об-ласних бюджетів. Ці платежі використовуються на ви-конання робіт щодо відтворення лісів, проведення лісо-господарських заходів та утримання лісів у належному санітарному стані.
4.6. Державний облік лісового фонду
Завдання державного обліку лісів і державного лісо-вого кадастру:
Державний облік лісів державний лісовий кадастр ведуться з метою ефективної організації охорони і захи-сту лісів, раціонального використання лісового фонду, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними та кількісними змінами в лісовому фонді Й тощо. іМІІ
4.7. Відповідальність за порушення НК лісового законодавства
Згідно зі ст. 98 Лісового кодексу України відпові-дальність за порушення лісового законодавства особи, винніу:
• незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;
• знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем;
• знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його за-бруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними вода-ми, іншими шкідливими речовинами, підтопленні, осу-шенні та інших видах шкідливого впливу;
• порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів;
• засміченні лісів побутовими відходами і покидьками;
• заготівлі лісових ресурсів засобами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів;
• введенні в дію нових і реконструйованих підпри-ємств, споруд та інших об'єктів, не забезпечених облад-нанням, що запобігає негативному впливу на стан і від-творення лісів;
• знищенні або пошкодженні полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень на смугах відводу авто-
І мобільних доріг, захисних лісових насаджень на смугах (відводу залізниць та каналів тощо, несуть цивільну, кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок