Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота безкоштовно: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 20

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Еколого-експертний орган, що проводить державну екологічну експертизу, робить висновок, який містить оцінку екологічних наслідків, можливих при реалізації експертованого об'єкта, зауваження щодо виявлених недоробок, встановлених при проведенні експертизи, рекомендації для замовника та інших заінтересованих осіб по умовах реалізації експертованого об'єкта.1
У відповідності із чинним екологічним законодавст-вом проводиться робота по інструктивно-методичному забезпеченню і практичному здійсненню державної еко-лого-експертної діяльності.
Здійснювана політика в частині державної екологіч-ної експертизи, спрямована на забезпечення всебічно об-ґрунтованої і комплексної оцінки проектної документації та подальший розвиток і вдосконалення інструктивно-методичної бази державної екологічної експертизи.
З метою забезпечення підготовки уніфікованих і до-статніх за повнотою та обсягом еколого-експертних ви-сновків, Міністерством екології та природних ресурсів України розроблено і направлено до регіональних під-розділів для керівництва і застосування в практичній роботі дві спеціальні форми висновків державної еколо-гічної експертизи (для великих, складних і порівняно незначних об'єктів).
Для упорядкування І регламентації експертної діяль-ності у галузі оцінки реєстраційних матеріалів нових пес-тицидів і агрохімікатів було розроблено Положення про еколого-експертну групу з цих питань.
За дорученням Уряду доопрацьований і погоджений Закон «Про державну санітарно-гігієнічну експертизу» та ряд інших проектів законодавчих актів. Підготовлено і доведено до еколого-експертних підрозділів регіональ-них органів Міністерства екології та природних ресурсів
ще цілу низку інструктивних документів - «Про громад-ську екологічну експертизу і врахування громадської думки», «Про взаємодію в еколого-експертній діяльнос-ті», «Про організацію і здійснення державної екологіч-ної експертизи документації щодо дослідно-промисло-вої і промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення» та деякі інші.
Значна робота виконана еколого-експертним підро-зділом центрального апарату Міністерства щодо розг-ляду і екологічної оцінки проектів нових нормативно-технічних документів, що розроблялись іншими мініс-терствами та відомствами, зокрема, таких:
• ДБН «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»;
• ДБН «Склад, зміст, порядок розробки, розгляду та затвердження генеральних планів міст і селищ»;
• ДБН «Проектування вулиць і доріг міських та сіль-ських поселень»;
• ДБН «Проектування будівельних машин. Загальні
вимоги».
Розглянуто низку відомчих будівельних норм і пра-вил, зокрема таких, як «Правила капітального ремонту нафтопроводів», «Рибрзахисні та рибопропускні спору-ди», «Підприємства збірного залізобетону та підприємст-ва по виробництву виробів з пористого бетону» та інші.
Серед найбільш значної документації, еколого-екс-пертні висновки стосовно якої готувались Міністерством, були проекти «Державної програми розвитку каменеви-добувної та каменепереробної галузі України на 1997-2006 рр.», будівництва Дністровської гідроакумулюючої електростанції, першочергових водоохоронних заходів у 10-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС та деякі інші.
Здійснюється активна еколого-експертна діяльність щодо оцінки за заявками Укрдержхімкомісії реєстрацій-них матеріалів пестицидів і агрохімікатів.
2.3. Громадська екологічна експертиза
При необхідності вирішення складних екологічних проблем неодмінно постає питання про обов'язкове проведення попередньої громадської (соціальної) еко-логічної експертизи щодо розвитку населеного пункту, відповідного регіону чи розміщення окремих галузей народного господарства та продуктивних сил чи реалі-Іянії ппоекту конкретної будови. Мета такої експертизи
зводиться до вивчення основних показників об'єкта та подання пропозицій щодо поліпшення екологічної си-туації в місці реалізації експортованого об'єкта. Пропо-зицій з цього приводу досить багато, разом з тим підхо-ди до розуміння завдань та змісту громадської екологіч-ної експертизи дуже калейдоскопічні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок