Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота українською мовою: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 27

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
діяльності і подання еколого-експертним органам комплекту документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Порядок передачі документації, на державну еко-логічну експертизу визначається Кабінетом Міністрів України.
Заява про екологічні наслідки діяльності повинна мі-стити відомості про мету і засоби здійснення діяльності, суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ураху-ванням можливих екстремальних ситуацій, кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та-кої діяльності, заходи, що гарантують здійснення діяль-ності відповідно до екологічних стандартів і нормати-вів, та зобов'язання замовника екологічної експертизи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки при здій-сненні діяльності.
В законі передбачаються і вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище за-планованої чи здійснюваної діяльності обґрунтовуються її доцільність та способи реалізації, можливі альтерна-тивні варіанти рішень, характеристика стану навколиш-нього природного середовища території, види та рівні впливу на нього в нормальних і екстремальних умовах, можливі зміни його якісного стану, еколого-економічні наслідки діяльності, заходи щодо зменшення рівня еко-логічного ризику і забезпечення вимог екологічної без-пеки.
В законі вказується на конкретні шляхи проведення державної екологічної експертизи.
Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:
1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи -групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій органів Міністер-ства екології та природних ресурсів України, Міністер-ства охорони здоров'я України;
2) еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів екологічної експертизи - спеціально створюваними ко-місіями із залученням фахівців-практиків та науковців інших установ, організацій і підприємств;
3) створення Міністерством екології та природних
ресурсів України спільно з іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій; >
4) залучення на договірних засадах інших спеціалізо-\ ваних організацій для попереднього експертного розг-ляду та підготовки відповідних пропозицій. і
Важливим елементом дослідження є строки прове» дення державної екологічної експертизи. \
Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів:
1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозді-лів, установ чи організацій Міністерства екології та природних ресурсів України - до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у винятко-вих випадках, залежно від складності проблеми - до 120 днів;
2) спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими спеціалізованими ор-ганізаціями - до 90 календарних днів;
3)за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи - до ЗО календарних днів.
Початком державної екологічної експертизи вважає-ться день подання еколого-експертному органу компле-кту необхідних матеріалів і документів, а у разі необхід-ності - і додаткової науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.
Підсумком дослідження є висновки державної еко-логічної експертизи.
Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні наслідки.
Позитивні висновки державної екологічної експер-тизи після затвердження їх Міністерством екології та природних ресурсів України чи його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і про-грам чи діяльності.
Реалізація проектів і програм або діяльності без по^ зитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.
В разі негативної оцінки об'єктів державної екологі-чної експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експерт-ного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додат-кову державну екологічну експертизу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок