Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Українською мовою інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 28

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

В законі передбачається строк дії висновків держав-ної екологічної експертизи.
Позитивний висновок державної екологічної експер-тизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.
Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній екологічній експертизі.
Важливим елементом в період підготовки дослі-дження є оголошення Заяви про проведення громадсь-кої екологічної експертизи.
З метою інформування населення та узгодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масо-вої інформації Заяву про проведення громадської еколо-гічної експертизи, в якій зазначаються відомості про склад громадського еколого-експертного формування, перелік спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної експертизи, строки її проведення.
Заява про проведення громадської, екологічної екс-пертизи подається до відповідних місцевих Рад народ-них депутатів, органів державної виконавчої влади та державної екологічної експертизи.
Кінцевим результатом дослідження є висновки гро-мадської екологічної експертизи. Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним Радам народ-них депутатів, органам виконавчої влади на місцях, орга-нам державної екологічної експертизи, іншим заінтересо-ваним органам і особам та замовникам об'єктів екологі-чної експертизи, стосовно яких вона проводилася.
Висновки громадської екологічної експертизи мо-жуть враховуватися при проведенні державної екологі-чної експертизи, а також органами, що приймають рі-шення про реалізацію об'єкта експертизи.
Важливим є зміст висновків екологічної експертизи, які складаються зі вступної (протокольної), констатуючої (описової) та заключної (оціночно-узагальнюючої) частин.
У вступній частині містяться дані про орган, що проводив екологічну експертизу, склад експертів, час проведення, найменування об'єкта екологічної експер-тизи, його кількісні та якісні показники, відомості про виконавців і замовників екологічної експертизи та про орган, який приймає рішення щодо реалізації об'єкта екологічної експертизи.
У констатуючій частині подається коротка характе-
ристика видів запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей, ступеня екологічного ризику відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію і запобігання цьому впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону навколишнього природного середовища, раціо-нальне використання і відтворення природних ресурсів.
У заключній частині містяться узагальнена оцінка об'єкта екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення обґрунтування його екологічного впливу, висновки щодо схвалення, повернення на дооп-рацювання чи відхилення його від подальшого еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні норма-тивні документи та, щодо можливості прийняття рішення про подальшу реалізацію об'єкта, екологічної експертизи.
В процесі діяльності важливою гарантією є оскарження висновків державної екологічної експертизи. Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків державної екологічної експертизи або їх окремих положень, пода-ють обґрунтовану заяву до відповідних Рад народних де-путатів, органів державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи та інших органів, які приймали рішення про проведення такої експертизи. В разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до суду.
Відповідні Ради народних депутатів, органи держав-ної екологічної експертизи, інші органи, які приймали рішення про проведення державної екологічної експер-тизи, зобов'язані в місячний строк розглянути подану заяву і за наявності підстав призначити проведення до-даткової державної екологічної експертизи із залучен-ням незалежних експертів. Оскарження висновків дер-жавної екологічної експертизи не припиняє їх дії.
Висновки додаткової державної екологічної експер-тизи є остаточними для прийняття відповідним органом рішення щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок