Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 3

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Відшкодування збитків власникам землі і землекори-стувачам провадиться організаціями та громадянами, яким відведено земельні ділянки, що вилучаються, а та-кож організаціями та громадянами, діяльність яких при-зводить до обмеження прав власників землі і землекори-стувачів.
1.4. Використання земель
Склад земель: відповідно до цільового призначення землі поділяються на:
• землі сільськогосподарського призначення.
Землями сільськогосподарського призначення ви-значаються землі, надані для потреб сільського госпо-дарства. Вони можуть передаватись у власність і нада-ватись у користування:
1) громадянам - для ведення особистого сільського господарства;
2) громадянам, організаціям - для ведення товарно-го сільського господарства;
3) несільськогосподарським організаціям - для ве-дення підсобного сільського господарства.
• землі населених пунктів;
землі міст - належать усі землі в межах міста;
землі селищ міського типу;
землі сільських населених пунктів;
земельні ділянки ЖБК, ГБК;
земельні ділянки для індивідуального будівництва.
• землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;
• землі природоохоронного, оздоровчого, рекреацій-ного та історико-культурного призначення;
До земель природоохоронного призначення віднося-ться землі заповідників, національних, зоологічних та дендрологічних парків, заказників тощо.
На землях природоохоронного призначення заборо-няється діяльність, яка суперечить їх цільовому призна-ченню або може негативно впливати на якісний склад земель.
Для забезпечення режиму заповідників, національ-них, зоологічних та дендрологічних парків тощо вста-новлюються охоронні зони із забороною на землях цих зон діяльності, яка може згубно впливати або може впливати на забезпечення режиму земель природоохо-ронного значення.
• землі лісового фонду;
• землі водного фонду;
• землі запасу.
1.5. Правова охорона земель
Цілі та завдання охорони земель
Охорона земель включає систему правових, органі-заційних, економічних та інших заходів, які направлені на раціональне використання, попередження необгрун-тованого виключення земель із сільськогосподарського обігу, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відновлення та підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення ре-жиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреа-ційного та історико-культурного призначення.
Охорона земель здійснюється на основі комплексно-го підходу до угідь як до складних природних утворень з урахуванням цілей і характеру їх використання, зо-нальних і регіональних особливостей.
Організація раціонального використання земель
Система раціонального використання земель повин-на мати природоохоронний, ресурсозберігаючий, від-новлюючий характер та передбачати збереження ґрун-
тів, обмеження шкідливого впливу на них, а також на рослинний та тваринний світ й інші компоненти навко-лишнього природного середовища. Зміст і порядок охорони земель
1. Власники землі і землекористувачі, в тому числі орендарі, здійснюють:
• раціональну організацію території;
• збереження і підвищення родючості ґрунтів;
• захист земель від водної та вітрової ерозії, заболо-чення, вторинного засолення, забруднення відходами ви-робництва, хімічними та радіоактивними речовинами;
• рекультивацію порушених земель тощо.
2. Нормативи гранично допустимих концентрацій хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин у ґрунті.
3. Екологічні та санітарно-технічні вимоги щодо розміщення нових і реконструйованих об'єктів, будівель І споруд, нових технологій.
1.6. Контроль за використанням та охороною земель
Завдання державного контролю за використанням та охороною земель
Полягає в забезпеченні виконання всіма державними та громадськими організаціями, а також підприємства-ми та громадянами вимог земельного законодавства в цілях ефективного використання та охорони земель.
Органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, є органи місцевого самоврядування та Держкомзему України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок