Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 30

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Особи, винні в порушенні законодавства, в галузі екологічної експертизи, притягаються відповідно до ди-
(
сциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримі-нальної відповідальності.
Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в галузі еко-логічної експертизи.
Контрольні запитання та завдання
1. Які є форми екологічної експертизи?
2. Які об'єкти підлягають державній екологічній експертизі?
3. Назвіть нормативна-технічні документи затверджені Мінекобезпеки.
4. Поясніть, що слід розуміти під громадською екологіч-ною експертизою?
5. Процедура проведення громадської екологічної експертизи.
6. Охарактеризуйте спеціальні екологічні експертизи.
7. Які органи державної влади здійснюють регулювання та управління в галузі екологічної експертизи?
8. Назвіть права та обов'язки експерта державної еко-логічної експертизи.
9. Які Ви знаєте права та обов'язки замовників екологіч-ної експертизи?
10. Який порядок проведення екологічної експертизи?
11. Відповідальність за порушення законодавства про еко-логічну експертизу.
Розділ З
СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОПЯ І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
ПЛАН (логіка викладу)
1. Поняття судової експертології і судової експертизи, їхні види і значення.
2. Підготовка і призначення судової експертизи.
І
3.1. Поняття судової експертології і судової експертизи, їхні види і значення
Судова експертологія - це вчення про загальні теоре-тичні і методологічні проблеми судової експертизи, тобто виділення як її предмету того загального, що
об'єднує методологічно і методично всі види судових експертиз і не є предметом інших наук (Р. С. Бєлкін, М. В. Салтевський).
Конкретний зміст предмету судової експертології, загальні принципи, завдання, методи і засоби поки що тільки зазначені і потребують розроблення. Разом з тим, як би не розвивалась теорія судової експертизи, судова експертологія повинна залишитись в рамках загальної теорії науки криміналістики.
Експертиза - це форма застосування спеціальних знань (М. П. Яблоков). Судова експертиза - це процесу-альна форма дослідження джерел доказової інформації.
Судова експертиза - це слідча дія з організації та тактики використання спеціальних знань з метою здобуття доказової інформації методами наукового дослідження, яка виконується за дорученням слідчих і судових органів і відображається у висновку екс-перта.
Судова експертиза - це процесуальна діяльність слідчого з застосування спеціальних знань для розсліду-вання злочинів (ст. 196-205 КІШ України). На думку М. П. Яблокова спеціальні знання можуть застосовува-тися різними шляхами:
• безпосередньо слідчим і судом, які здійснюють роз-слідування та розглядають кримінальну справу;
• одержанням довідок і консультацій у спеціаліста;
• залученням спеціаліста до участі в слідчій дії;
• проведенням ревізії;
• проведенням експертизи.
Роль експертизи в розслідуванні злочинів полягає в тому, що вона:
а) забезпечує здобуття нових доказів;
б) дозволяє вводити до процесу доказування факти-чні дані, які для органолептичного сприйняття та дослі-дження недоступні;
в) надає можливість перевіряти достовірність фактів, встановлених органолептичними засобами;
г) дозволяє за матеріальними відображеннями вирі-шувати проблему ототожнення людей та речей.
У практиці експертних установ України зараз визна-на така класифікація судових експертиз:1
1) криміналістична - почеркознавча, авторознавча, техніко-криміналістичного дослідження документів, тра-
оологічна, судово-балістична, експертиза з метою іден-тифікації особи за ознаками зовнішності, фототехнічна та експертиза холодної зброї;
2) планово-економічна експертиза - судово-бухгал-терська та планово-економічна;
3) товарознавча;
4) технічна експертиза - загального характеру, по-жежно-технічна, будівельно-технічна, агротехнічна, су-дово-автотехнічна;
5) технологічна експертиза;
6) експертиза матеріалів і речовин- експертиза нар-котичних речовин, експертиза металів і сплавів, експер^ тиза фарб і лаків, експертиза паливно-мастильних мате-ріалів, експертиза волокон, експертиза скла та кераміки, експертиза пластмас і полімерів;
7) фармацевтична та фармакологічна експертиза;
8) експертиза харчових продуктів;
9) ґрунтознавча експертиза;
10) біологічна експертиза;
11) ветеринарна експертиза;
12) екологічна експертиза;
13) психіатрична експертиза;
14) психологічна експертиза;
15) експертиза отруйних речовин подразнюючої дії;
16) судово-медична експертиза;
\ 7) інші судові експертизи, що розвиваються (фоно-скопічна, комп'ютерно-технічна, електроакустична, фо-нетична, органолептико-одорологічна, іхтіологічна тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок