Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота українською: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 5

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
07.94), який складається з 9 розділів, 6 глав, 69 статей.
Цей кодекс носить яскраво виражену цільову напра-вленість, основою якої є раціональне використання надр, комплексність рішення багатьох питань. Види права користування надрами визначаються на основі різних ознак: цільового призначення, характеру використання надр, строків здійснення права експлуатації тощо.
Надра є виключною власністю народу України і на-даються тільки у користування. Народ України здійс-нює право власності на надра через Верховну Раду України та місцеві органи самоврядування (ст. 13 Конс-титуції України).
За своїм значенням корисні копалини поділяються на загальнодержавного та місцевого значення.
2.2. Компетенція органів управління
Компетенція Верховної Ради України у сфері регу-лювання гірничих відносин
До відання Верховної Ради належать:
• законодавче регулювання;
• визначення основних напрямів державної політики у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр;
• визначення повноважень органів державної вико-навчої влади, місцевих Рад щодо використання та охо-рони надр тощо.
Компетенція Кабінету Міністрів України До компетенції Кабінету Міністрів належать:
• реалізація державної політики у сфері регулювання гірничих відносин;
• здійснення державного контролю за геологічним вивченням, використанням та охороною надр;
• визначення порядку діяльності органів державної виконавчої влади в галузі використання і охорони надр, координації їх діяльності;
• забезпечення розробки загальнодержавних та регі-ональних програм у галузі геологічного вивчення, ви-користання і охорони надр;
• визначення порядку використання надр та їх охо-рони, розробки і затвердження відповідних стандартів, норм і правил;
і • визначення нормативів плати за користування над-
| рами та порядку її справляння тощо.
Компетенція Верховної Ради Республіки Крим, об-ласних Раду сфері регулювання гірничих відносин
| • розробка, затвердження та реалізація місцевих про-
Іграм розвитку мінерально-сировинної бази, раціональ-
іного використання і охорони надр;
Р • оголошення геологічних об'єктів, що становлять наукову або культурну цінність, об'єктами природно-заповідного фонду місцевого значення;
• здійснення контролю за використанням та охоро-ною надр тощо.
Компетенція сільських, селищних, міських і район-них Раду сфері регулювання гірничих відносин
• розробка, затвердження та реалізація місцевих про-грам розвитку мінерально-сировинної бази, раціональ-ного використання І охорони надр;
• здійснення контролю за використанням та охоро-ною надр тощо.
Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання І охорони надр
Державне управління здійснюють:
• Кабінет Міністрів України;
• Міністерство екології та природних ресурсів Ук-раїни;
• Держкомукраїни по геології та використанню надр;
• Держкомукраїни по нагляду за охороною праці;
• Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;
• місцеві Ради на місцях та їх виконавчі органи.
Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр
Громадяни та їх об'єднання сприяють місцевим Ра-дам і спеціально уповноваженим органам державної ви-конавчої влади у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр.
2.3. Надання надр у користування
Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іно-земні юридичні особи та громадяни.
Надра надаються у постійне або тимчасове користу-вання. Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку. Тимчасове користу-
вання надрами може бути короткостроковим (до 5 ро-ків) і довгостроковим (до 20 років).
Користування надрами з відповідною метою здійс-нюється на основі спеціального дозволу (ліцензії), який видається Держкомгеології за погодженням з Міністер-ством екології та природних ресурсів спеціалізованим установам, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію та матеріальні можливості для користу-вання надрами.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок