Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Безкоштовно інша робота скачати: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 9

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
На-род України здійснює право власності на води (водні об'єкти) через ВР України, місцеві органи самоуправ-ління. Окремі повноваження щодо розпорядження во-дами (водними об'єктами) можуть надаватись відповід-ним органам державної влади.
3.3. Види права водокористування
Використання вод здійснюється в порядку загально-го і спеціального водокористування, для потреб гідро-енергетики, водного та повітряного транспорту.
Право загального водокористування - здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плаван-ня тощо) безплатно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.
Спеціальне водокористування - це забір води з вод-них об'єктів із застосуванням споруд або технічних при-строїв та скидання в них зворотних вод. Право на здійс-нення спеціального водокористування - здійснюється на підставі дозволу, який видається органами охорони нав-колишнього природного середовища. Спеціальне водо-користування є платним.
Строки спеціального водокористування встанов-люються органами, які видали дозвіл на спеціальне во-докористування, і може бути короткостроковим (до 3 ро-ків) та довгостроковим (від 3 до 25 років).
Підстави для припинення права спеціального водо-користування:
• якщо відпала потреба у спеціальному водокористу-ванні;
• закінчення строку спеціального водокористування;
• ліквідація підприємств, установ;
• передача водогосподарських споруд іншим водоко-ристувачам;
• визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
• порушення правил спеціального водокористування та охорони вод;
• виникнення необхідності першочергового задові-
льнення питних і господарсько-побутових потреб насе-лення;
• систематичне невнесення плати в строки, визначені законодавством.
Користування водними об'єктами (їх частинами) мі-сцевого значення на умовах оренди - може надаватись лише для риборозведення, виробництва сільськогоспо-дарської та промислової продукції, а також у лікуваль-них і оздоровчих цілях. Право водокористування на умовах оренди оформляється договором.
Користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту - здійснюється за плату без оформ-лення дозволу.
Користування водними об'єктами для потреб повіт-ряного транспорту - здійснюється безплатно та без на-дання відповідного дозволу.
Право спеціального водокористування для задово-лення питних і господарсько-побутових потреб насе-лення
1. Вимоги до якості вод, що використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.
2. Централізоване водопостачання населення.
3. Нецентралізоване водопостачання населення.
4. Використання підземних вод питної якості.
Право спеціального водокористування та користу-вання водними об'єктами для лікувальних, курортних і оздоровчих цілей
1. Віднесення водних об'єктів до категорії лікуваль-них.
2. Користування водними об'єктами, що віднесені до категорії лікувальних. ^
3. Порядок користування водами в оздоровчих, рек- й реаційних та спортивних цілях. 1
Право спеціального використання та користування Я водними об'єктами для потреб галузей економіки Я
1. Особливості спеціального водокористування та І користування водними об'єктами для потреб сільського І і лісового господарства. Я
2. Особливості спеціального водокористування та Ц користування водними об'єктами для промислових і гі- Я дроенергетичних потреб. Щ
3. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб водного транспорту.
4. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб рибного і мисливського господарства.
5. Особливості користування водними об'єктами для протипожежних потреб.
Право використання водних об'єктів для скидання зворотних вод
1. Скидання стічних вод у водні об'єкти допускаєть-ся лише за умови наявності нормативів ГДК та встанов-лених нормативів ГДС, скидання на рельєф забороняє-ться.
2. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання стічних вод у водні об'єкти.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок