Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Антропогенний вплив на біосферу

Антропогенний вплив на біосферу

Назва:
Антропогенний вплив на біосферу
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
42,17 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Контрольна робота
з предмету “Основи екології”
тема: Антропогенний вплив на біосферу


ПЛАН
Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища.
Вплив діяльності людини на довкілля:
- Демографічні проблеми і можливості біосфери;
- Демографічні проблеми України;
- Урбанізація та її негативні наслідки;
- Основні джерела антропогенного забруднення довкілля;
- Радіоактивне забруднення;
- Шумове забруднення;
- Основні методи визначення забруднень.
Соціоекологічні проблеми літосфери
- Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище;
- Ґрунт — важливий компонент біосфери;
- Вплив господарської діяльності на ґрунт;
- Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення.
Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне виховання населення
Механізм управління процесом природокористування;
Екологічний моніторинг;
Міжнародне екологічне співробітництво


1. ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЛЮДИНИ Й ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.
Близько 5 млрд. років тому сформувалася літосфера (вік найдавніших знайдених порід — 4,5 млрд. років). Первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4млрд.. років тому, оскільки найдавніші осадові породи, утворення яких можливе в той час тільки у воді, мають вік 3,9 млрд.. років.
Найдавніші рештки мікроорганізмів знайдено в гірських породах, дато-ваних 3,2млрд.. років тому. З млрд. років тому температура повітря досягала 70oC, і за таких умов могли існувати лише бактерії та ціанеї (синьо-зелені водорості).
Бурхливий розвиток органічного світу на Землі, освоєння рослинами і тваринами континентів відбулося лише 0,5—0,4 млрд.. років тому. Отже, гео-графічна оболонка Землі тривалий час була абіотичною (неживою) геосистемою, в якій відбувався геологічний кругообіг речовин у вигляді взаємопов'я-заних фізичних та хімічних процесів.
Розвиток земної рослинності зумовив збільшення вмісту кисню в атмос-фері та поживних речовин в грунтах, а також появу великих тварин. Активно змінювався склад поверхні Землі, атмосфери, гідросфери, виникла біосфера. Величезне значення мав біологічний обмін речовин, в який включився і геоло-гічний, що суттєво його трансформував.
З розвитком органічного світу абіотична геосистема поступово перетвори-лася на глобальну екосистему — біосферу, що складається з двох взаємодіючих підсистем — неживої (абіотичної) і Живої (біотичної).
Обмінні речовинно-енергетнчні процеси у цін новій системі були значно видозмінені. Для утворення біосфери вирішальне значення мала поява на землі рослинності, яка містить хлорофіл. Подальший процес еволюції живих організмів призвів до появи людини — найвищого біологічного виду, який, розвиваючись, дедалі більше впливав на природу.
З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері. На відміну від інших організмів людина — це особливий біологічний вид, який впливає на природу не лише процесами обміну речовин у живій природі, тобто біологічним обміном, а й трудовою діяльністю. Вплив її пов'язаний не тільки з ростом народонаселен-ня, а з Технічною оснащеністю та вмінням організовувати працю.
Аналіз результатів різноманітних наук, зокрема археології, антропології, історії, географії, дозволив проф. Г.О. Бачинському (1993) стверджувати, що з впливом людської діяльності глобальна екосистема почала поступово перетво-рюватися у трикомпонентну глобальну екосистему, у функціонуванні якої все більшу роль відігравало людське суспільство. В історії взаємодії людського су-спільства і природи він виділяє три стадії, які по суті е різними етапами розвит-ку на нашій планеті глобальної соціоекосистеми, — незамкнену, частково замк-нену, замкнену.
Перша стадія взаємодії суспільства та природи, а в цей час існувала незамкнена соціоекосистема — тривала близько 2—3 млн. років від появи на Землі перших людей примітивного виду до виникнення близько 40 тис. років тому сучасного людського виду. Ця стадія відзначалася органічним входжен-ням людей у природу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Інше на тему: Антропогенний вплив на біосферу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок