Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економічної теорії

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економічної теорії

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економічної теорії
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,21 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з економічної теорії


1. Функція корисності. Оптимальний план споживання
Присвоюючи ті чи інші ранги альтернативним ва-ріантам задоволення потреб, споживач виходить із суб'єктивного уявлення про корисність для себе різних благ.
Корисність — це задоволення, яке споживач отримує від споживання товарів чи послуг або від будь-якої діяльності. На думку більшості сучасних дослідників, корисність не підлягає кількісному ви-міру (ординалістська точка зору), тому блага, як носії певної корисності для споживача, можуть бути вимі-ряні тільки порядкове: споживач здатний визначитися з черговістю, послідовністю, в якій він обирав би т блага для задоволення своїх потреб. Існує також інша точка зору (кардиналістська), яка допускає кількісне вимірювання корисності. Таке вимірювання досить умовне, оскільки немає чітко визначеної оди-ниці виміру. Тому надалі для порівняння різних ко-рисностей використовуватимемо умовні бали, які споживач присвоює благам.
Корисність — поняття виключно індивідуальне: те, Щ° Для одного споживача може мати високу кори-сність, іншим може сприйматися як антиблаго. Хтось понад усе цінує зранку чашку міцної кави, а хтось за будь-яких умов її не питиме.
Економічна теорія виходить з того, що між корис-ністю та кількістю споживаних продуктів існує пев-ний функціональний зв'язок. Його відображає функ-ція корисності, як співвідношення між обсягами спожитих товарів та послуг і рівнем корисності, якого досяг споживач:
U = f(Qx,QY, ... ,Qn), (1)
де U — корисність; Qx, QY, Qn — обсяги відповідних спожитих товарів.
Для побудови моделі поведінки споживача введемо ще одне припущення: нехай споживач формує свій набір лише за рахунок двох товарів (X і У). Тоді функ-цію корисності можна подати у спрощеному вигляді:
U = f(Qx, QY). (2)
Якщо тижневе харчове споживання студента фор-мується за рахунок пиріжків (товар У) і котлет (товар Х)І то можна знайти такі їх набори, що мають одна-кову корисність для споживача. Перелік таких набо-рів утворює сітку споживача.
Гранична корисність (MU) — це приріст задоволення; який отримує лю-дина, споживаючи додаткову одиницю товару. Грани-чну норму заміщення можна легко виразити співвід-ношенням граничної корисності товару X та У:
?QXMUY = -?QYMUY; (4)
MRSXY = - (?Qy / ?ОХ) = (MUXI MUY) . (5)
Оскільки при збільшенні обсягів споживання яко-гось товару ступінь задоволення потреб споживача зростає, то від кожної нової порції він матиме менше задоволення, ніж від попередньої. Цю залежність і відображає закон спадної граничної корисності. При пересуванні по кривій байдужості вниз споживання товару X зростає, і його гранична корисність зменшу-ється, а споживання товару У зменшується, і його гранична корисність зростає, тому дріб у формулі (5) буде зменшуватися.


2. Різновиди інвестицій та їх використання у процесі реструктуризації економіки
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати фінан-сове інвестування у таких формах:
1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підпри-ємств;
2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;
3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.
Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) виступають вкладення капіталу у засоби виробництва, а також інвестиції, спрямовані на приріст матеріально-технічних запасів. Існують такі види реальних інвестицій:*
інвестиції оновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничо-му циклі;*
інвестиції розширення, або чисті інвестиції, які здійснюють-ся за рахунок частини національного доходу або за рахунок фон-ду чистого нагромадження.
Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандарта-ми) обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, інші фінансові інвестиції.
Поточні фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентом грошових коштів).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економічної теорії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок