Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

Назва:
Підприємство (фірма) – основна ланка економіки
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,52 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна робота
з предмету “Основи економічної теорії”
Тема: Підприємство (фірма) –
основна ланка економіки
План
Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості.
Умови виникнення і діяльності підприємств. Закон України “Про підприємства в Україні”.
Фонди підприємств і показники їх ефективності.


1. Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості
Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич-ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.
Термін «фірма», який недавно увійшов у наше життя, означає ім'я, під яким їоридично повноправний господарюючий суб'єкт (одно-осібний чи колективний) веде свої справи. Отже, підприємство і фірма є організаціями, що ведуть господарську діяльність і тому ми ці тер-міни вживатимемо як ідентичні.
Підприємство як основний суб'єкт ринкової економіки має само-стійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з назвою фірми, товарний знак.
Як самостійна економічна одиниця підприємство, виходячи із своїх інтересів (одержання прибутків) і виробничих можливостей, визначає, як і для кого виробляти. У зв'язку з цим підприємство ви-конує такі функції:*
організаційну;*
відтворювальну;*
соціальну.
Організаційна функція підприємства зводиться до забезпечен-[ня виробництва товарів і послуг, реалізації їх.
Відтворювальна функція підприємства — це інвестування (спрямування) капіталу на розвиток, оновлення, розширення всіх його підрозділів.
Соціальна функція підприємства полягає у задоволенні потреб споживачів у певних сферах.
Причини виникнення підприємств вчені пояснюють по-різному. К. Маркс, наприклад, пов'язував утворення фірм з розвитком коопе-рації та поділу праці, заснованих на системі машин. Наш сучасник, лауреат Нобелівської премії з економіки, професор Чиказького уні-верситету Р. Коуз вважає, що поява фірм зумовлена необхідністю трансакційних (ринкових) витрат.
Підприємства визначають ділову активність національної еконо-міки. Вони є головними товаровиробниками, суб'єктами, які здійсню-ють розвиток виробництва, визначають його структуру. Від ефектив-ності функціонування підприємства залежать економічний, науко-вий, технічний рівень розвитку країни, добробут усіх верств насе-лення.
Поведінка фірми на ринку залежить від типу ринку, на якому вона функціонує. З попереднього матеріалу ви вже знаєте, які є види кон-куренції (чиста, монополістична, олігополістична). Вони визначають тип ринку, а отже, і поведінку фірми.
Формування ринкової структури економіки України призве-де до появи різноманітних форм сучасних підприємств, які функціо-нують у розвинених країнах, їх можна класифікувати за різними кри-теріями, найпоширенішими з яких є форма власності, розмір, сфера діяльності. Залежно від основних форм власності (приватна, колектив-на, державна) розрізняють такі організаційні види підприємств — одноосібне володіння, партнерство, або товариство, корпорація (ак-ціонерне товариство), державне підприємство.
Підприємства класифікують також за сферою, видом гос-подарської діяльності. Зумовлено це тим, що існує суспільний поділ праці, відповідно до якого утворюються підприємства сільськогос-подарські, промислові, будівельні, транспортні, фінансові, торго-вельні, наукові, сфери обслуговування.
 


2. Умови виникнення і діяльності підприємств.
Закон України “Про підприємства в Україні”
Реальним суб'єктом ринкових відносин підприємство неза-лежно від масштабів діяльності, форм організації, структури влас-ності та сфери діяльності може бути за таких умов.
1. Підприємство є економічно самостійним товаровиробником. Це дає йому змогу на свій розсуд використовувати майно, що йому належить, визначати програму дій, обирати постачальників та спо-живачів, формувати ціни і розпоряджатися доходами, що залишають-ся після сплати податків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок