Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Промисловий капітал та його кругообіг

Промисловий капітал та його кругообіг

Назва:
Промисловий капітал та його кругообіг
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,08 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота
на тему:
Промисловий капітал та його кругообіг


Зміст


1. Означення капіталу. Промисловий капітал.
Категорія капітал охоплює всю сукупність капіталістич-них виробничих відносин, суспільну форму капіталістичного про-цесу виробництва . К. Маркс неодноразово вживав категорії капітал взагалі, загальне поняття капіталу, капітал взагалі як еконо-мічна категорія та ін. Суть капіталу взагалі полягає у антагоністич-ній суперечності між монополізованими певною частиною суспіль-ства засобами виробництва і безпосередніми виробниками.
Капітал взагалі — це абстракція, але не довільна, а змістовна, бо вона розкриває, по-перше, специфічні, характерні риси суспільної форми капіталістичного способу виробництва, всієї економіч-ної системи даного ладу; по-друге, реально існує поруч з конкрет-ними формами капіталу. Тому його глибинна внутрішня сутність (антагонізм між власниками умов виробництва і безпосередніми виробниками) властива кожному конкретному виду капіталу, кож-ній окремій його формі.
Якщо капітал взагалі, що є системою капіталістичних виробни-чих відносин, містить у собі основну глибинну внутрішню суть, то конкретні форми капіталу, вміщуючи у собі цю суть, разом з тим мають свої системні якості, властивості. У цьому аспекті вони протистоять одна одній, вступають між собою у гостру конкурент-ну боротьбу. «Таким чином, капітал в одній своїй якості (як такий, що дає проценти),— стверджував К Маркс,— протистоїть тому са-мому капіталові в його іншій якості (як такому, що дає промисло-вий прибуток)» .
Відомо, що акціонерні товариства є нині найбільш адекватною формою існування монополії. Ядро монополістичного капіталу (власності) —фінансовий капітал, який, за визначенням , не усуває нижчих, менш розвинутих форм капіталу, а росте з них, над ними. Підпорядкування монополістичним капіталом по-передніх менш розвинутих його форм формує матеріальні й організаційні передумови створення єдиного антимонополістичного фронту.
Речовий зміст і суспільна форма капіталу. Капітал, як і будь-яка економічна категорія, має свій речовий зміст і суспільну форму. Якщо розглядати його у першому аспекті, то капітал є відношення уречевленої праці до живої праці, засоби праці і предмети праці, гроші, життєво необхідні засоби, певна сума товарів. На речовому змісті капіталу, його матеріальному існуванні зупиняють свою увагу ідейні захисники буржуазії, які доводять, що капітал є необ-хідним елементом будь-якого процесу виробництва. У даному ви-падку вони ототожнюють капітал з річчю, засобами виробництва. В «Економічних рукописах 1857—1859 років» К. Маркс виділяє спеціальний розділ «Змішування буржуазними економістами мате-ріальної сторони капіталу з його суспільною формою» :. Такий під-хід застосовують і сучасні буржуазні вчені. По-перше, це позаісторичне трактування даної категорії. Оскільки засоби виробницт-ва існують у кожній суспільно-економічній формації, то відповідно і капітал, вважають ідеологи буржуазії, існує не лише за капіта-лізму. По-друге, вони застосовують метафізичний метод досліджен-ня, тобто розглядають речовий зміст капіталу у відриві від його суспільної форми, абстрагуються від умов, за яких засоби вироб-ництва перетворюються у знаряддя експлуатації, від суспільної форми засобів виробництва, грошей і т. п., тобто вони застосовують надкласовий підхід до розглядання даної категорії, приховують антагонізм між найманою працею і капіталом.
Визначальною стороною капіталу як економічної категорії є йо-го суспільна форма — відносини між робітниками і капіталістами з приводу привласнення засобів виробництва, робочої сили, пред-метів споживання і послуг у всіх фазах суспільного відтворення.
Промисловий капітал У будь-якому процесі виробництва, незале-жно від його суспільної форми, беруть участь матеріальні й особисті фактори виробництва. Якщо розглядати їх поза конкретною соціальною формою, то вони виступають як звичайні засоби створення корисного продукту, споживної вартості, тобто того, що є природним результатом цілеспрямованої трудової діяльності людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Промисловий капітал та його кругообіг

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок