Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

Назва:
Основні етапи розвитку економічної теорії як науки
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,49 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Контрольна робота
з предмету “Основи економічної теорії”
Тема: Основні етапи розвитку
економічної теорії як науки
План
Меркантилізм та класична політична економія.
Основні школи та напрямки в економічній теорії ХІХ ст.
Економічна теорія у ХХ ст. Сучасні школи в економічній науці.


Меркантилізм та класична політична економія
Першим проявом економічних ідей буржуазного суспільства став меркантилізм. У Західній Європі він зародився вже у XV ст., але ве-ликого поширення набув у XVII ст. Головною передумовою генези-су меркантилізму був розклад феодалізму та зародження капіталіз-му. Виникнення капіталістичного способу виробництва у країнах Західної Європи датується XVI ст. Раніше в окремих містах узбе-режжя Середземного моря можна було спостерігати лише певні окремі прояви капіталістичних відносин. Велике значення для фор-мування капіталістичного способу виробництва мало первісне на-громадження капіталу, зв'язане з найбільш грубими формами наси-льства: розоренням дрібних виробників, колоніальними загарбан-нями, работоргівлею. Ці насильницькі заходи здійснювалися за ак' тивної підтримки держави через державні позики, податкову систе-му, протекціонізм.
Значно прискорило розвиток капіталістичного виробництва ви-никнення світового ринку. Початок формування такого почався зі здійсненням великих географічних відкриттів XV — XVI ст. Після відкриття Америки й морського шляху навколо Африки почалося небувале пожвавлення зовнішньої торгівлі країн Західної Європи. Дрібне товарне виробництво не могло задовольнити зростаючого попиту на промислові вироби. Наспіла необхідність створення вели-ких капіталістичних підприємств, які могли б поставляти значні партії товарів на експорт. З'явилися великі майстерні, що працюва-ли під контролем капіталістів (проста кооперація). Розвиток поділу праці зумовив перетворення капіталістичне організованих майсте-рень на мануфактури.
Велику роль у виникненні капіталістичного способу виробництва відіграв торговий капітал, який у добу розкладу феодалізму був пере-важаючою формою капіталу. Світова торгівля привела до зосереджен-ня величезних багатств у окремих осіб, передовсім у купців і монопо-льних торговельних компаній. Торговий капітал підпорядковував дрібних виробників і одночасно сам проникав у сферу виробництва.
Розклад феодального устрою, розвиток товарно-грошових відносин, зародження капіталізму зачіпали інтереси всіх верств населення і нада-вали питанням економічного розвитку все більшого значення. Ліквіда-ція монополії церкви у царині ідеології, розвиток наукових знань ство-рили сприятливі умови для вивчення й узагальнення явищ еконо-мічного життя. З'явилося багато економічної літератури, що брала за головну мету визначення характеру та завдань економічної політики.
Меркантилізм як перша теоретична спроба пояснити суть капіта-лістичного способу виробництва виник на підставі узагальнення до-свіду первісного нагромадження капіталу й вирішував практичні питання прискорення цього процесу. Намагаючись подолати гострі економічні суперечності, що їх породжував розклад феодальної сис-теми, дворянський абсолютизм у Франції, Росії та інших країнах За-хідної Європи спробував форсувати торгівлю і промисловість меркантилістськими методами, щоб усунути економічну обмеженість феодалізму з допомогою розвитку мануфактурної промисловості.
Меркантилізм відображав інтереси торгової буржуазії, і саме тому Голландію, яка у XVII ст. досягла надзвичайного розквіту та збагачення, розвиваючи судноплавство, зовнішню торгівлю та коло-ніальну експансію, було проголошено ідеалом меркантилізму. Мер-кантилісти закликали вчитися у Голландії, і поступово на цей шлях ставали Англія, Франція, Португалія, Іспанія.
Отже, меркантилізм не був випадковим явищем в історії еконо-мічної думки Європи. Він мав реальну базу й вирішував практичні проблеми того часу.
Мислення меркантилістів значно відрізняється від економічних поглядів античного світу. Керівним принципом останнього був арістотелівський поділ господарства на економіку і хрематистику із засудженням останньої як «неморальної».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Інше на тему: Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок