Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Гроші і їх функції

Гроші і їх функції

Назва:
Гроші і їх функції
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
на тему: “Гроші і їх функції”


П Л А Н
I. Гроши та їх функція. Закон грошового обігу.
1. Сутність грошей і грошових систем ;
2. Функції грошей ;
3. Еволюція грошей у ХХ столітті ;
4. Закон обігу грошей ;
II. Традиційні та сучасні форми безробіття. Способи регулювання зайнятості.
1. Зайнятість та її основні форми ;
2. Сутність і причини безробіття ;
3. Соціальний захист населення та регулювання зайнятості.


I Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
1. Грошова форма вартості й сутність грошей. Засоб вираження вартості всіх інших товарів за розвинутого виробництва є гроші або грошова форма вартості. Попередніми, менш розвинутими, були проста, розгорнута і загальна форми вартості.
Проста форма вартості. Обмін продуктами, як уже зазнав лося, виник ще у первісному суспільстві. Він мав епізодичний характер. Наприклад, одна община могла обмінювати надлишок дичини на надлишок риби, що утворився в іншої общини. Такий обмін можна виразити формулою: 1 туша тварини — 200 одиниць риби. Ця форма вартості була не лише найпростішою, що виражала відносини між двома товаровиробниками, а й випадковою, оскільки такий обмін не мав регулярного характеру. Випадковим було й те, які продукти і в якій пропорції обмінювалися.
Розгорнута форма вартості. З розвитком виробництва відбу-валося поглиблення суспільного поділу праці, що супроводжува-лося зростанням її продуктивності та появою додаткового продук-ту. Першим великим поділом праці, як уже зазначалося, було ви-ділення скотарських і землеробських племен, тому надлишки тва-рин і продукти тваринництва (м'ясо, вовна тощо) вже не випадко-во, а регулярно починають обмінюватися на надлишки продукції землеробства. За цих умов тварини, систематично обмінюючись на інші товари, набувають переважно відносної форми вартості (тобто виражають свою вартість у споживчій вартості іншого това-ру), а інші товари (хліб, овочі тощо) стають еквівалентами.
Внаслідок регулярного обміру мінові пропорції набували стій-кішого характеру, наближалися до витрат праці. Але оскільки товар безпосередньо обмінювався на інший, а обмін між общи-нами (тобто колективний обмін) з розпадом первісного ладу пос-тупився місцем індивідуальному обміну, останній наштовхнувся на певні обмеження. Так, власник шкури тварини міг придбати зерно лише в тому випадку, якщо ця шкура була потрібна влас-нику зерна. Тому обмін одного товару на інший нерідко ставав неможливий, вартість кожного товару не набувала кінцевого, загальноприйнятого вираження. Для цього необхідний був товар, яйй би мав споживчу вартість для всіх членів суспільства.
Загальна форма вартості. Розвиток виробництва, поглиблення суспільного поділу праці, розширення кола обмінюваних про-дуктів зумовили стихійне виокремлення того товару, на який обмі-нювалися всі інші товари.
Гроші — специфічний товар, який виконує роль загального екві-валента (всезагальної обмінюваності), завдяки чому у ньому вира-жається вартість усіх інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб'єктами господарської діяльності.
Гроші виникають з появою та розвитком товарно-грошових відносин. На різних етапах історичного розвитку в різних краї-нах і місцевостях роль загального еквівалента виконували різні товари. Це були переважно продукти масового виробництва, що відігравали вирішальну роль в економіці цих народів. Так, у ста-родавніх греків роль загального еквівалента виконувала худоба, хутро; шкіри — у скандинавських народів; чай — у Монголії; сіль — у Судані й Абіссінії. В Київській Русі тривалий час загаль-ним еквівалентом були хутра родини куниць (хутро куниць або білки називали куною), а грошова система існувала у формі "кунних грошей".
З часом роль загального еквівалента закріпилася за золо-том. Воно виконувало функцію грошей уже за півтора тися-чоліття до н.е. До цього золото було звичайним товаром. Пе-ретворення золота на загальний еквівалент відбулося завдяки таким його властивостям, як ковкість, м'якість, подільність, неокислюваність, висока вартість в малій вазі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Інше на тему: Гроші і їх функції

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок