Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Підприємництво в сучасній економічній системі

Підприємництво в сучасній економічній системі

Назва:
Підприємництво в сучасній економічній системі
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,65 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна робота
Підприємництво в сучасній економічній системі


План
Поняття “підприємець”та “підприєництво”
Функції та умови існування
Організація підприєницької діяльності
Фонди підприємств
Висновок
Народне господарство будь-якої країни – це складна економічна система в якій виділяють різні сфери, галузі, підприємства та їх філіали, де працюють мільйони робітників десятків тисяч професій. Економічна система це сукупність усіх видів економічної діяльності та відносин між людьми у процесі їх взаємодії, спрямована на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності, відповідно до мети суспільства. Вихідною ланкою економіки є підприєм-ства (фірми). Саме вони вирішують пробле-му створення сотень і тисяч видів товарів і послуг для задоволення потреб членів сус-пільства. Ефективна діяльність підпри-ємств визначальною мірою залежить від знань, організаторських здібностей та ініціативи підприємців. Умовами діяльності підприємств і під-приємців є наявність таких чинників, як інтелектуальний, речовий (фізичний) і при-родний капітал. Результат підприємниць-кої діяльності виявляється у створенні но-вих благ і якостей.
ПОНЯТТЯ «ПІДПРИЄМЕЦЬ» та «ПІДПРИЄМНИЦТВО»
Визначальною умовою переходу до ринку є формування суб'єктів ринкових відносин, у ролі яких виступають підприємці. Підприємництво є необхідною, визначальною рисою ринку, його обо-в'язковим атрибутом. Немає підприємців — немає і ринку, і навпаки.
Поняття «підприємництво» надзвичайно містке. Зумовлено це тим, що в ньому переплітається сукупність економічних, юридич-них, політичних, історичних та психологічних відносин. Уявлення про нього складалося впродовж значного історичного часу, змінювалось під впливом базисних та надбудовчих інституцій, психології людей.
Підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею.
У науковий обіг поняття «підприємець» увів банкір-економіст Р. Кантільйон на початку XVII ст. До підприємців він зараховував людей з нефіксованими прибутками (ремісників, селян), тобто тих, хто був зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбаченості цін. Головною рисою підприємця він вважав готовність до ризику.
Ураховуючи інтерес, вигоду як невід'ємний атрибут підприємця, не можна лише ним визначати мотиви його діяльності. Адже в умовах ринкового середовища суб'єктів підприємницької діяльності багато, і між ними точиться конкурентна боротьба за кращий результат — прибуток. Одержати його можна лише за умови вибору найбільш ефективного варіанту використання ресурсів, економічного ризику, новаторських ідей. Це спонукає підприємця йти непротореним шля-хом, застосовувати найкращі якості працівника: творчість, сумлінну працю, організаторські здібності. Прагнення проявити себе як осо-бистість у певній сфері діяльності, реалізувати свої ідеї та результа-ти праці, зробити їх надбанням суспільства — це також інтерес підприємця, який відіграє значну роль у житті суспільства, є рушієм його поступу.
Свою діяльність підприємець (особливо висококваліфікований) спрямовує на виготовлення не товарів-аналогів, а виробів, що мають якісно нові риси. Зрозуміло, що виробництво їх не може принести підприємцю миттєву віддачу (прибуток). Однак віддача обов'язково виявиться через певний час, коли відбудуться зміни у виробництві, його структурі, а отже, і у потребах суспільства. Причому прибуток, який отримуватиме підприємець, в умовах, що склалися в результаті зазначених перемін, перекриває всі витрати. Через це підприємець переважну частину прибутку, що отримує, направляє у госпо-дарську діяльність, а не на власні потреби.
ФУНКЦІЇ ТА УМОВИ ІСНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Сутність підприємництва більш глибоко розкривається че-рез його основні функції: творчу, відтворювальну, організаційну.
Творча функція передбачає сприяння генеруванню та реалізації нових ідей, здійсненню техніко-економічних, наукових розробок, проектів, що пов'язані з господарським ризиком.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Підприємництво в сучасній економічній системі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок