Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Економічні системи

Економічні системи

Назва:
Економічні системи
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,67 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Економічні системи


Проблеми:
Зміст і складові елементи економічної системи суспільства
Власність в економічній системі суспільства
Класифікація економічних систем суспільства
Національні моделі ринкової економічної системи та адміністративно-командної економіки


Зміст і складові елементи економічної системи суспільства
Економічна система – це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючи елементи, які визначають природу економічних систем.
Поняття «економічна система» широко використовується в економічній науці,політології, політиці. Проте в його трак-туванні відсутня єдність поглядів. Зумовлено це тим, що поняття, яке розглядається, є складним системним утворенням з багатома-нітними характеристиками, кожна з яких, хоч і відображає сут-тєві сторони економічної системи, не є повною. Саме тому в на-уковій літературі економічна система визначається як економіка, спосіб виробництва, тип господарства, сукупність виробничих від-носин (економічний базис), сукупність видів господарської діяль-ності тощо. Між цими поняттями часто ставлять знак рівності, розглядають їх як синонімічні.
Поняття «економічна система» можна допов-нити суб'єктивним фактором у зв'язку з тим, що, по-перше, еко-номічна система не існує без людей, по-друге, до складу про-дуктивних сил входять не тільки люди, а й продукти їхньої інте-лектуальної діяльності (наука, технологія), менталітет, що відрізняє один народ від іншого. Невід'ємною складовою економічної системи є природне середовище, що перетворюється людьми.
Економічна система - це одна з підсистем суспільства, яка інтегрує в собі сукупність усіх компонентів (еле-ментів, ланок) економіки (галузі підприємства, індивідуальні гос-подарства, людей, що стоять за ними), природне середовище і виробничі відносини. Функціонування і розвиток економічної си-стеми визначають економічне життя суспільства.
Економічна система суспільства формується на основі суспільного виробництва і спрямована на його розвиток, якісне удосконалення, що є базою для реалізації багатоманітних потреб та інтересів суб'єктів виробничої діяльності всіх членів суспіль-ства.
На основі суспільного виробництва формуються економічні відносини між людь-ми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання створених матеріальних і нематеріальних цінностей.
Основними елементами економічної системи є:
Соціально-економічні відносини, які базуються на системі форм власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності
Організаційні форми господарської діяльності
Господарський механізм, тобто спосіб регулювання економічної діяльності на макроекономічному рівні
Економічні зв’язки між господарськими суб’єктами
Таким чином, економічна система – це надзвичайно складне утворення, яке включає в себе продуктивні сили і виробничі відносини, тобто спосіб виробництва на даному етапі розвитку. Одночасно в економічну систему входять економічна роль держави та її політико-правові форми.
Власність в економічній системі суспільства
Основою функціонування економічної системи є власність. Вона визначає соціально-економічну природу всієї системи, тобто всього суспільного ладу. Характер і форми привласнення засобів і результатів виробництва визначають економічну, соціальну та політичну структуру суспільства, становища людини у виробництві і у суспільстві загалом.
Власність в економічному розумінні є історично і логічно визна-ченою. Як соціально-економічна категорія вона визначається сту-пенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об'єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між суб'єк-тами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, що характеризуються привласненням засобів виробництва та його результатів.
Інакше кажучи, соціально-економічна сутність власності розкри-вається і реалізується в площині взаємодії "людина — людина".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Інше на тему: Економічні системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок