Головна Головна -> Інше українською -> Економічна теорія, Політекономія -> ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ І ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ

ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ І ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ І ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,51 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Основи економічної теорії”
на тему:
ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ
І ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ


ПЛАН
1. ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОНЯТТЯ
2. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ
3. ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ
4. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ
5. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОНЯТТЯ
Кожна наука має свій понятійний апарат. Успішне вивчення теорії значною мірою залежить від з'ясування сутності понять і ка-тегорій. Як людина розуміє сутність речення, думки зі слів, з яких вони складаються, так і сутність теорії можна зрозуміти виходячи з понять, з допомогою яких викладений її зміст.
Усі поняття, що вивчаються в економічній теорії, можна поділи-ти на загальні та специфічні. Як й інші науки, економічна теорія не може послуговуватися лише специфічними поняттями. Вона актив-но використовує так звані наскрізні поняття, які вивчаються в бага-тьох науках, наприклад у курсах філософії, політології, соціології.
Проте ми зосередимося на специфічних поняттях економічної теорії, до яких належать економічні закони і категорії.
2. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ
Економічні закони відбивають постійні суттєві причинно-наслідкові зв'язки. В економічному законі перехід від процесу-при-чини до процесу-наслідку являє собою особливу форму руху, де один економічний процес породжує інший, а внутрішнім імпульсом є об'єктивна економічна суперечність.
У кожній такій суперечності є дві сторони (або протилежності). Однією з них є процес-причина, другою — економічний процес, який виступає як чинник, що протидіє процесу-причині. Він виникає як наслідок розвитку продуктивних сил, кількісних змін у процесі ви-робництва.
Суперечності економічного закону вирішуються не автоматично, а через суспільні дії людей. Подолання суперечності за сприятливих умов завершує перехід до процесу-наслідку, який виявляється у різних формах.
Отже, форми вияву економічного закону — це результат дії його причинно-наслідкового зв'язку. Це те, що можна спостерігати на поверхні розвитку економічних явищ.
Форми вияву економічного закону впливають на економічні про-цеси, на розвиток економіки. Це неминуче породжує різні соціаль-но-економічні наслідки, що залежать від умов дії закону. Оптимальні умови функціонування зумовлюють раціональні форми вияву еко-номічного закону. Проте економічний закон може реалізуватись в умовах, що відхиляються від нормальних. Тоді форми вияву закону відхиляються від нормальних і призводять до негативних соціально-економічних наслідків.
Зміст економічного закону містить його кількісне виражен-ая, або, інакше кажучи, математичну модель закону.
Економічні закони математично виявляються у різних формулах функціональної залежності. Визначення кількісного вираження еко-номічного закону має дуже важливе значення. Воно дає можливість наочно побачити, як розвиваються економічні процеси, своєчасно виявити недоліки і вжити відповідних заходів щодо усунення їх.
3. ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ
Процес пізнання економічних законів — це відкриття певного економічного закону, виявлення механізму його дії.
Є два шляхи пізнання економічних законів: через виявлення но-вих законів і 4ерез поглиблення розкриття змісту, механізму дії та взаємодії законів.
Науковий шлях пізнання економічних законів містить кілька сту-пенів.
На першому ступені пізнання економічні закони слід розгля-дати як закони об'єктивно існуючого реального життя суспільства, виробничих відносин. З багатьох тисяч економічних зв'язків вияв-ляють істотні, що мають стійкий характер.
Другий ступінь пізнання економічних законів спирається на пер-ший і реалізується у процесі наукової діяльності людей. Пізнання відбувається як теоретичне відображення реально існуючих об'єктив-них законів. Це відображення може бути більш або менш повним і дістає вираження в законах науки (законах економічної теорії).
Отже, економічний закон – це відкриття певного економічного закону, виявлення механізму його дії.
Є два шляхи пізнання економічних законів: через виявлення нових законів і через поглиблення розкриття змісту, треба відрізняти від закону науки.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Інше на тему: ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ І ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок