Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Облік і аудит”

Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Облік і аудит”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Облік і аудит”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
2,77 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Облік і а
удит”


Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Облік і аудит”
Дати відповіді на тестові питання
І. Теорія бухгалтерського обліку
1. Сукупність економічно однорідних витрат – це:
а) калькуляція;
б) елемент витрат;
в) собівартість;
г) амортизація.
2. Частина в активах підприємства, що зали-ша-єть-ся після вирахування його зобов’язань, назива-ється:
а) власним капіталом;
б) дебіторською заборгованістю;
в) нерозподіленим прибутком;
г) статутним капіталом.
3. Вартість залишків виробничих запасів відобра-жається в балансі у:
а) п’ятому розділі пасиву;
б) першому розділі пасиву;
в) другому розділі активу;
г) першому розділі активу.
4. Активні рахунки – це рахунки, призначені для:
а) обліку капіталу;
б) обліку зобов’язань перед кредиторами;
в) обліку майна;
г) обліку активів.
5. Суть оцінки полягає у:
а) періодичному встановленні недостач або лишків окре-мих видів господарських засобів;
б) перерахунку натуральних і трудових показників у гро-шо-вий;
в) узагальненні всіх витрат, які понесло підприємство на виготовлення продукції.
ІІ. Фінансовий облік
6. Лишки готівки в касі, виявлені при інвента-риза-ції, відносяться на збільшення:
а) кредиторської заборгованості;
б) фінансового результату;
в) статутного капіталу;
г) заробітної плати касира.
7. Подія, яка викликає зміни у структурі активів і зобов’язань, називається:
а) складанням облікової політики;
б) заповненням первинного документа;
в) господарською операцією;
г) балансом підприємства.
8. Вказати кореспонденцію рахунків: “Виплачено дивіденди засновникам”:
а) Дт 661 Кт 311;
б) Дт 301 Кт 302;
в) Дт 671 Кт 301;
г) Дт 301 Кт 361.
9. При надходженні основних засобів складається такий документ:
а) прибутковий касовий ордер;
б) акт приймання-передачі основних засобів;
в) накладна;
г) картка обліку руху основних засобів.
10. Синтетичний облік основних засобів ведеться у:
а) ж 4;
б) ж 7;
в) інвентарній картці;
г) оборотній відомості.
11. Яким записом відображається в обліку створен-ня резерву сумнівних боргів?
а) Дт 944 Кт 38;
б) Дт 361 Кт 384;
в) Дт 38 Кт 361;
г) Дт 311 Кт 38.
12. Як відобразити в обліку нарахування податку на прибуток у сумі 1 500 грн., якщо чистий прибуток під-приємства склав 6 000 грн.?
а) Дт 981 Кт 641 – 2 000;
Дт 17 Кт 641 – 500;
б) Дт 981 Кт 641 – 1 500;
в) Дт 981 Кт 641 – 1 500;
Дт 981 Кт 54 – 500;
г) Дт 981 Кт 54 – 1 500.
13. Як відображається нарахування зобов’язань з ПДВ по реалізації готової продукції за готівку?
а) Дт 641 Кт 631;
б) Дт 641 Кт 311;
в) Дт 702 Кт 641;
г) Дт 361 Кт 641.
14. У якому із зазначених випадків не змінюється вла-сний капітал?
а) дооцінка необоротних активів;
б) створення резервного капіталу;
в) безоплатно одержані необоротні активи;
г) викуплено акції власної емісії в акціонерів.
15. Як відображаються в обліку сплачені відсотки по короткострокових кредитах?
а) Дт 951 Кт 684;
б) Дт 311 Кт 684;
в) Дт 684 Кт 311;
г) Дт 601 Кт 311.
ІІІ. Управлінський облік
16. Головним об’єктом аналізу в процесі управління під-приємством є:
а) готова продукція;
б) дійсні та можливі витрати;
в) нарахована заробітна плата;
г) витрати.
17. Виробнича собівартість включає:
а) витрати конкретного підприємства з випуску продукції;
б) рівень прямих витрат, що припадають на одиницю про-дукції;
в) прямі витрати і загальновиробничі витрати;
г) виробничу собівартість, збільшену на суму адміністра-тив-них витрат і витрат на збут.
18. Поточні стандарти – це:
а) нормативи, що відображають величину витрат для да-но-го проміжку часу;
б) нормативи, що не коригуються після їх першочергового визначення;
в) нормативи, що можна очікувати при даних імовірних умо-вах функціонування виробництва;
г) нормативи, що затверджуються керівником підприєм-ства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності “Облік і аудит”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок