Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Органи фінансового контролю

Органи фінансового контролю

Назва:
Органи фінансового контролю
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
9,38 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
НА ТЕМУ:
“Органи фінансового контролю”


ПЛАН
вступ
1. Характеристика органів, які здійснюють фінансовий контроль
2. Види економічного контролю та організації,
які його проводять
Висновки
Список використаної літератури


вступ
Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи. Об’єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного і соціального розвитку.
Оскільки фінансові ресурси не є невичерпними, то виникає органічна необхідність у існуванні фінансового контролю, який спрямований, передусім, на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах.
Як специфічна об’єктивно необхідна функція держа-ви контроль розподіляється між різними частинами еко-номічної системи відповідно до місця їх у цій системі і з урахуванням особливостей сфер суспільного життя, в яких вона здійснюється. На сучасному етапі стратегічна лінія розвитку політичної системи суспільства полягає у вдосконаленні демократії, у більш повному здійсненні самоуправління народу на підставі активного і дійового впливу трудящих у вирішенні питань державного і гро-мадського життя.
Розвиток вільного економічного підприємництва з різними формами власності в Україні зумовив формування нового виду економічного контролю – незалежного аудиторського. На відміну від фінансового контролю, який здійснюється від імені держави різними контролюючими органами, аудиторський контроль проводять незалежні організації на договірних засадах. Спочатку аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів, а потім він став системно орієнтованим видом у фінансовому контролі.


1. Характеристика органів,
які здійснюють фінансовий контроль
Функції фінансового контролю поширюються на еко-номічну діяльність усіх ланок народного господарства. За організаційними формами фінансовий контроль в Ук-раїні поділяють на державний, муніципальний, незалеж-ний і контроль власника.
Державні органи, які здійснюють функції економіч-ного контролю, такі: Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці України, Міністерство ста-тистики України, Національний банк України.
Спеціалізовані органи контролю – Державний комі-тет України по стандартизації, метрології та якості про-дукції (Держстандарт України), Державна інспекція України по захисту прав споживача, Державна інспек-ція України по контролю за цінами.
Муніципальний контроль – місцеві Ради народних депутатів та їх комісії.
Незалежний контроль – аудиторський, створюється на госпрозрахункових засадах.
Контроль власника – внутрішньосистемний, внутріш-ньогосподарський.
Організаційні форми фінансового контролю в Украї-ні подано на рис. 1.
Міністерство економіки України контролює виконан-ня планів економічного і соціального розвитку держави, затверджених Верховною Радою України, виявляє від-хилення від заданих параметрів розвитку окремих галу-зей народного господарства та вживає заходів щодо за-побігання їм.
Міністерство фінансів України та його місцеві органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням підпри-ємствами і організаціями зобов’язань перед бюджетом по внесках платежів (податки на прибуток (доход), до-даткову вартість, заробітну плату працівників та ін.). Контролює правильне і економне витрачання бюджетних коштів, а також додержання фінансової дисципліни ор-ганізацій, що перебувають на державному бюджеті. Здій-снює свої функції Міністерство фінансів України через Головну державну податкову інспекцію і Державну конт-рольно-ревізійну службу в Україні.
Головна державна податкова інспекція Міністерства фінансів України та її органи на місцях контролюють до-держання законодавства про податки, правильність об-числення, повноту і своєчасність внесення до бюджету податків та інших платежів, встановлених законодавст-вом України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 



Інше на тему: Органи фінансового контролю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок