Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності “Облік і аудит”

Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності “Облік і аудит”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності “Облік і аудит”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
3,21 KB
Завантажень:
132
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності “Обл
ік і аудит”


Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності “Облік і аудит”
Дати відповіді на тестові питання
І. Теорія бухгалтерського обліку
1. Що розуміють під повною фактичною собі-вар-тістю продукції?
а) фактичну собівартість виготовленої продукції;
б) планову собівартість продукції;
в) кошторисну собівартість виробництва та реалізації;
г) фактичну собівартість виробництва та реалізації про-дукції.
2. Як можна поділити всі інвентаризації за часом їх проведення?
а) перманентні та повні;
б) раптові та планові;
в) повні та часткові;
г) планові, повні, раптові.
3. Яким способом можна сумістити записи на ра-хун-ках синтетичного й аналітичного обліку в журналах-ордерах?
а) шаховим способом;
б) неможливо сумістити;
в) змішана побудова;
г) лінійно-позиційним, шаховим, змішаним.
4. Якою оцінкою відображають матеріали у балансі?
а) за оптовими цінами;
б) за нормативною собівартістю;
в) за купівельною вартістю;
г) за фактичною собівартістю.
5. Доходом не визнається:
а) сума нарахованих дивідендів від участі в капіталі інших підприємств;
б) вартість реалізованої продукції;
в) сума, визначена до сплати матеріально відповідальній особі за результатами інвентаризації;
г) сума попередньої оплати продукції.
ІІ. Фінансовий облік
6. До основних засобів належать:
а) об’єкти, що використовуються тривалий час;
б) об’єкти, що використовуються у процесі виробництва, а також для цілей управління протягом періоду менше ніж 1 рік незалежно від їх вартості;
в) активи, що утримуються для споживання під час ви-роб-ництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством;
г) матеріальні активи, якими підприємство володіє з ме-тою використання їх у процесі виробництва або постачання то-варів і послуг, надання в оренду іншим особам або для управ-ління та які, як очікується, будуть використовуватись про-тягом більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
7. Метод ФІФО базується на:
а) оцінці запасів за середніми цінами;
б) оцінці запасів за цінами перших надходжень;
в) оцінці запасів останніх надходжень;
г) за середніми цінами.
8. Вказати кореспонденцію рахунків: “Прийнято на облік основні засоби, взяті в оперативну оренду”:
а) Дт 161 Кт 10;
б) Дт 10 Кт 161;
в) Дт 10 Кт 531;
г) правильної відповіді немає.
9. Відображено списання майна у результаті сти-хій-ного лиха:
а) Дт 20 Кт 75;
б) Дт 99 Кт 10;
в) Дт 10 Кт 75;
г) Дт 79 Кт 99.
10. Вказати кореспонденцію рахунків: “Одержано юридичні послуги при придбанні нематеріальних акти-вів”:
а) Дт 151 Кт 631;
б) Дт 631 Кт 12;
в) Дт 154 Кт 685;
г) Дт 12 Кт 63.
11. Яким записом відображається в обліку над-ход-ження сум задоволених претензій?
а) Дт 311 Кт 377;
б) Дт 311 Кт 374;
в) Дт 311 Кт 375;
г) Дт 311 Кт 371.
12. Яким записом відображається придбання де-по-зит-ного сертифікату банку зі строком погашення тер-міном 3 місяці?
а) Дт 35 Кт 31;
б) Дт 35 Кт 63;
в) Дт 31 Кт 35;
г) Дт 35 Кт 73.
13. Який варіант формування фактичної собі-вар-то-сті запасів підприємства методологічно є правильним?
а) за вартістю запасів за цінами постачальників з ПДВ;
б) за цінами постачальника без ПДВ;
в) за цінами постачальника без ПДВ плюс транспортні витрати з ПДВ;
г) за вартістю запасів за відпускними цінами постачаль-ни-ка без ПДВ і транспортно-заготівельних витрат без ПДВ.
14. Яким записом в обліку виробничого підпри-єм-ства відображається нарахування послуг сторонній транс-портній організації з доставки сировини?
а) Дт 23 Кт 685;
б) Дт 26 Кт 685;
Дт 641 Кт 685;
в) Дт 201 Кт 685;
Дт 641 Кт 685;
г) Дт 201 Кт 631;
Дт 641 Кт 631.
15. Яким записом відображається в обліку зараху-ван-ня грошових коштів на акредитив?
а) Дт 313 Кт 311;
б) Дт 312 Кт 311;
в) Дт 311 Кт 311;
г) Дт 351 Кт 311.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності “Облік і аудит”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок