Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Проблеми іноземного інвестування в Україні

Проблеми іноземного інвестування в Україні

Назва:
Проблеми іноземного інвестування в Україні
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,81 KB
Завантажень:
470
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна робота
на тему:
Проблеми іноземного інвестування в Україні


Іноземні інвестиції є провідником сучас-них технологій виробництва та управління, своєрідною „перепусткою” на світові ринки товарів та капіталів, дозволяючи при цьому компенсувати дефіцит національних грошо-вих коштів.
На сьогоднішній день потреба в інвес-тиціях для структурної перебудови ук-раїнської економіки зростає. Цікаво буде відмітити, що валові інвестиції в основний капітал в Україні за 1994 – 2001 роки склали 47 млрд. доларів.
Непривабливий інвестиційний клімат в Україні, що негативно впли-ває на можливості активізації процесу залучення прямих іноземних інвести-цій в економіку країни.
В умовах ринкового трансформування економіки України дуже гост-рою є потреба в значних іноземних інвестиціях. Для більшості країн з пере-хідною економікою ефективно використаний іноземний капітал стає ключо-вим фактором їх розвитку. Звичайно, залучення іноземних інвестицій віді-грає важливу роль і в структурі пріоритетів української економіки.
За розрахунками, загальний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить понад 40 млрд дол США. Україна має потенційні можливості для ефективного освоєння інвестицій на суму 2-2,5 млрд дол США на рік. Такі кошти протягом 5 років дозволять реконструювати пріоритетні галузі промисловості.
Станом на 01.01.2001 р. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з часу здобуття нею незалежності становив 3,9 млрд доларів США. Порівняно із зарубіжними країнами з перехідною економікою ці обсяги незначні і не задовольняють навіть незначної частини наявного попиту. Потреба економіки країни в 10 разів перевищує надходження.
В Україні існують об’єктивні й суб’єктивні фактори, які негативно впливають на процес іноземного інвестування, а саме:
- залучення іноземних інвестицій відбувається в умовах економічної кризи. Дехто з інвесторів призупинив діяльність на території України, вислов-люючи свою невпевненість у подальшому співробітництві, подаючи запити щодо економічної політики уряду;
- нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів;
- повільні темпи приватизації. Іноземні інвестори, банки та фінансо-ві організації при вкладанні коштів у інвестиційні проекти віддають перевагу приватним підприємствам;
- невирішеність питання щодо надання у приватну власність земель-них ділянок під об’єкти, що приватизуються;
- темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах Західної Європи і США;
- низька купівельна спроможність значної частини населення змен-шує можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції, що могла б вироблятися на новостворених або реконструйованих із допомогою інозем-ного капіталу підприємствах;
- невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечи-ти швидкий оперативний зв’язок України з іншими країнами, надавати не-обхідні послуги для оперативного управління діяльністю підприємств з іно-земними інвестиціями.
Отже, в Україні сформувався малосприятливий інвестиційний клі-мат, який спричинив брак стратегічних іноземних інвестицій.
Суттєвим чинником у виникненні в Україні нинішньої ситуації, по-в’язаної з відтворювальними процесами, є недосконала фінансова, у тому числі податкова, політика. Чинна податкова система має бути скоригована за такими основними позиціями: регламентація взаємовідносин між державою і платниками податків; стабільність податкової системи протягом фінансового року, її простота і доступність; відповідальність за ігнорування податкового законодавства; скорочення кількості податків і суттє-ве спрощення процедури їх збирання; загальне зниження податкового тягаря і захист вітчизняних виробників; посилення стимулювання капіталовкладень, інвестиційної та інноваційної діяльності; реформування амортизаційної по-літики; підвищення ролі майнового і земельного оподаткування, ресурсних платежів; реформування системи розподілу доходів; скорочення пільг.
Помірковані інвестори усвідомлюють, що прибутковість капіталу пі-сля оподаткування визначають не лише законодавчо встановлена ставка по-датку на прибуток підприємства, а й спосіб обчислення цього прибутку, зокрема – нарахування амортизації, облік запасів, віднесення процента за кредит і збитків до складу виробничих затрат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Проблеми іноземного інвестування в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок