Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Спеціаліст” зі спеціальності “Економіка підприємства”

Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Спеціаліст” зі спеціальності “Економіка підприємства”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Спеціаліст” зі спеціальності “Економіка підприємства”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
1,98 KB
Завантажень:
307
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Спеціаліст” зі спеціальності “Економіка підприємства”
1. Рівень використання основних виробничих фондів характеризують:
а) рентабельність, прибуток;
б) фондовіддача, фондомісткість;
в) фондоозброєність;
г) коефіцієнт змінності;
д) продуктивність праці робітників.
2. У поняття “рентабельність підприємства” вхо-дять:
а) прибуток, отриманий підприємством;
б) відносна дохідність і прибутковість, що вимірюється у відсотках до затрат засобів чи капіталу;
в) співвідношення прибутку до середньої вартості основ-них фондів і оборотних коштів;
г) балансовий прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої про--дукції;
д) співвідношення прибутку до ціни виробу.
3. Які з перелічених елементів входять до складу ре-алізованої продукції:
а) готова продукція;
б) відвантажена продукція;
в) продукція допоміжних виробництв;
г) залишки готової продукції на складі;
д) незакінчена продукція;
е) напівфабрикати;
є) запчастини для ремонту.
4. Назвіть складові частини собівартості продукції:
а) матеріальні витрати, амортизація, заробітна плата;
б) основні фонди та обігові кошти;
в) середньорічна вартість основних фондів.
5 Кількість робітників-верстатників для виконан-ня виробничої програми визначають за такою формулою:
а) Чст = Фр / Кдег. х Квн;
б) Чст = Кдег. х Рі / ФрН х Квн,
де Кдет. – кількість однорідних одиниць продукції; і – нор-ма часу на обробку однієї деталі; Фр – ефективний фонд ро-бочого часу за рік; Квн – коефіцієнт виконання норми виро-бітку.
6. Золотий паритет – це:
а) межа відхилень валютного курсу від валютного па-ри-те-ту;
б) максимальний курс валюти;
в) мінімальний курс валюти;
г) відношення вагової кількості чистого золота, що містило--ся у двох грошових одиницях, які обмінювалися одна на одну.
7. Рентабельність продажу – це:
а) витрати на 1 грн. активів;
б) прибуток на 1 грн. витрат;
в) прибуток на 1 грн. обсягу реалізації;
г) прибуток на 1 грн. власного капіталу.
8. Резервний фонд створюється на підприємстві з метою:
а) покриття кредиторської заборгованості у випадку лік-ві-дації підприємства;
б) для здійснення заходів щодо соціального розвитку і ма-теріального заохочення колективу;
в) акумуляції коштів для технічного розвитку підпри-єм-ства.
9. Розміщення продуктивних сил – це:
а) процес обґрунтування планування розвитку продуктив-них сил;
б) динамічний стан виробництва, що характеризує тери-то-ріальну прив’язку продуктивних сил, виходячи із природних, со-ціально-економічних, історичних та інших умов відповідної те-риторії;
в) сфера територіального управління.
10. До основних видів природних ресурсів Півден-но-го макрорайону належать:
а) мінеральні, водні, лісові ресурси;
б) земельні, агрокліматичні, рекреаційні, ресурси моря;
в) паливно-енергетичні ресурси.
11. До колективних потреб належать:
а) школи;
б) велосипед;
в) університети;
г) одяг;
д) продукти харчування.
12. Основні типи вертикальної маркетингової сис-те-ми (ВМС):
а) договірні ВМС;
б) керовані ВМС;
в) корпоративні ВМС;
г) горизонтальна маркетингова система.
13. Задача
Відпускна ціна збутової організації – 549 тис. грн., збутова на-цінка – 22 %, ПДВ – 20 %, ставка акцизного збору – 20 %.
Визначити ціну підприємства (С\б + П).

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Спеціаліст” зі спеціальності “Економіка підприємства”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок