Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття. Сутність валютного регулювання.

Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття. Сутність валютного регулювання.

Назва:
Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття. Сутність валютного регулювання.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,82 KB
Завантажень:
27
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна робота
Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття. Сутність валютного регулювання.


Зміст
1. Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття.
2.Сутність валютного регулювання.


Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття.
Міжнародні валютно-фінансові відносини- це відносини, що вини- кають між суб’єктами ствітового ринку й відображають ступінь і глибину розвитку світогосподарських та інших зв’язків.[1;145ст.]
Міжнародні валютні відносини- це відносини, пов’язані з обігом сві- тових грошей, які обслуговують економічні зв’язки між країнами. Функції світових грошей подібні функціям грошей у національній економіці, але є одна особливість. В міжнародній сфері з’являються інші суб’єкти: відносно замкнуті національні господарства, представ-лені трьома рівняма суб’єктів- окремими особами, організаціями і державами. Їх зв’язок із зовнішнім світом виявляється через платіж- ний баланс і валютний курс.[2;323ст.]
Хоча міжнародні валютно-фінансові відносини виникли задовго до виникнення світового господарства, відносно зрілої форми вони на- були в умовах високого розвитку світогосподарських зв’язків. У про- цесі поглиблення міжнародного поділу праці та активізації обміну ре-зультатами діяльності національних господарств та їхніх окремих суб’єктів між країнами стали чимраз частіше виникати розрахунки й платежі, що опосередковувались світовими грішми, а також здійсню- валися на основі міжнародного кредиту. Останій спричинив утворен- ня різних форм заборгованості в одних країн і відповідних активів у інших. У кінцевому підсумку валютно-фінансові відносини країн зна- ходять свій концентрований вираз у платіжних та розрахункових балансах, а також балансах міжнародної заборгованості.
Платіжний баланс – це синтетичний звіт відомостей про співвідно- шення фактичних надходжень і платежів за грошовими вимогами та зобов’язаннями між країнами впродовж певного проміжку часу.Між- народні поточні розрахунки здійснюються у відповідних національ- них валютах згідно з існуючими валютними курсами або у твердій конвертованій валюті.[1;145ст.]
Платіжний баланс будь якої країни складається з трьох основних статей, які відображають відповідні зовнішньоекономічні відносини з іншими країнамми, а отже, і певні операції, за якими здійснюються міжнародні розрахунки. Головною статею платіжного балансу є торговельний баланс, тобто баланс зобов’язань та платежів, що вини- кають на основі руху товарів між даною країною та її торговельними партнерами . Тому торговельний баланс відбиває вартісне співвідно- шення між експортом та імпортом товарів. [1;149ст.]
Крім платіжного балансу, існує ще розрахунковий баланс. Він відо- бражає не лише міжнародні платежі, здійснені валютною готівкою, і надходження валюти за певний час , а й не погашенні на певну дату або за відповідний період часу кредити. Наприклад, у розрахунковий баланс разом із надходженнями за реалізовані за кордон товари готів- кою включаються і товари продані туди в кредит. Тому розрахунко- вий баланс, визначаючи міжнародні розрахункові позиції тієї чи ін- шої країни, скажімо протягом року, не показує, коли виникли в цій країні ті чи інші вимоги до іноземних боржників або платежі за кор- дон. Розрахунковий баланс, таким чином за виличиної не збігається з платіхжним. Платіжний баланс становить сукупність елементів як платіжного, так і розрахункового балансів.
Валютний курс- це курс (ціна) однієї національної валюти відносно іншої. Валютний курс концентрованому вигляді відображає економі- чний потенціал країни, ефективність функціонування господарського механізму, ступінь інтегрованості країни у свуітогосподорські зв’язки та інтенсивність її участі в міжнародному обміні товарів, послуг та капіталів. Оскільки останні фактори є головними чинниками, які виз- значають стан платіжного балансу, одже, на курс валюти справляє вплив стан платіжного балансу. Якщо він є активним, то і курс валю- ти має тенденцію до підвищення, і навпаки, пасивний платіжний баланс тієї чи іншої країни спричинює зниження курсу її валюти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття. Сутність валютного регулювання.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок