Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за магістерською програмою “Аудит та державний контроль у системі оподаткування”

Зразки тестових завдань для вступників за магістерською програмою “Аудит та державний контроль у системі оподаткування”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за магістерською програмою “Аудит та державний контроль у системі оподаткування”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
2,17 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Зразки тестових завдань для вступників за магістерською програмою “Аудит та державний контроль у системі оподаткування”
І. Економічний аналіз
1. У якій факторній моделі результативний показ-ник являє собою алгебраїчну суму факторів?
а) мультиплікативна модель;
б) кратна модель;
в) змішана модель;
г) аудитивна модель.
2. При аналізі ритмічності виробництва продукції ви-користовують:
а) балансовий метод;
б) прийом порівняння;
в) спосіб найменшого числа;
г ) спосіб ланцюгових підстановок.
3. Активи повільної реалізації – це:
а) цінні папери;
б) готова продукція;
в) товари відвантажені;
г) незавершене виробництво.
4. Які джерела формування оборотних активів можна віднести до власних і прирівняних до них:
а) відстрочені податкові зобов’язання;
б) нерозподілений прибуток;
в) дебіторська заборгованість;
г) кредиторська заборгованість.
5. Прибуток від реалізації продукції визначається як:
а) сума доходів від усіх видів діяльності;
б) різниця між виручкою від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;
в) різниця між виручкою від реалізації без ПДВ й акцизів і собівартістю реалізованої продукції;
г) різниця між валовим доходом і сумою сплаченого податку.
ІІ. Аудит
1. У чому полягає необхідність аудиту фінансової звітності?
а) зростання вимог до розкриття шахрайства;
б) захист інтересів власника (інвестора);
в) збільшення масштабів і ускладнення організації біз-не-су;
г) вимога господарського законодавства.
2. На малому підприємстві є бухгалтер і секретар, що виконує обов’язки касира. Керівник підприємства і бухгалтер одночасно є його засновниками. Чи доцільно за таких обставин вивчати систему внутрішнього кон-тролю?
а) ні, бо CR 1;
б) так, бо CR 0;
в) так, бо розуміння системи внутрішнього контролю не-об-хідне для оцінки адекватності обліку чинним вимогам.
3. Чи має право аудитор підписати свій звіт до за-твердження клієнтом його фінансової звітності?
а) так;
б) ні;
в) так, але це не бажано.
4. Хто визначає порядок припинення чинного сер-ти-фікату та ліцензії на аудиторську діяльність в Україні?
а) Міністерство фінансів України;
б) Спілка аудиторів України;
в) Аудиторська палата України;
г) Арбітражний суд.
5. Які з перерахованих обставин не можуть бути від-несені до можливих причин припинення діяльності під-приємства?
а) втрата основних замовників;
б) неконкурентоспроможність основної продукції;
в) тимчасове зниження цін на фондовій біржі;
г) незакінчена судова справа через неможливість сплати кре--диторської.
ІІІ. Контроль та ревізія
1. За часом проведення контроль поділяється:
а) державний, відомчий, поточний;
б) незалежний, послідовний, фактичний;
в) попередній, поточний, послідовний;
г) поточний, підсумковий.
2. За витрачання готівки на господарські потреби за наявності податкової заборгованості встановлені штрафні санкції:
а) у розмірі здійснених виплат;
б) у 2-х кратному розмірі здійснених витрат;
в) у 1/2 кратному розмірі здійснених витрат;
г) у 10-ти кратному розмірі.
3. На початку ревізії операцій на розрахунковому рахунку ревізор:
а) з’ясовує коло посадових осіб, які здійснюють операції на розрахунковому рахунку;
б) групує виписки банку;
в) здійснює зустрічну перевірку з установами банків;
г) правильної відповіді немає.
4. Які суми не входять до витрат на відрядження:
а) витрати на проживання;
б) добові;
в) витрати, не підтверджені документами;
г) витрати на харчування.
5. При перевірці додержання порядку використання до-ручень ревізор застосовує прийом документального контролю:
а) зустрічна перевірка;
б) візуальне спостереження;
в) перевірка по сумі і змісту;
г) суцільне спостереження.

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за магістерською програмою “Аудит та державний контроль у системі оподаткування”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок