Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА її РЕЗУЛЬТАТИ

ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА її РЕЗУЛЬТАТИ

Назва:
ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА її РЕЗУЛЬТАТИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,84 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА її РЕЗУЛЬТАТИ
Центральні проблеми економіки. Потреби як спонукальний мотив еко-номічності людей. Закон зростання потреб. Економічні та соціальні потре-би. Структура потреб.
Економічна діяльність як процес суспільної праці. Фактори виробниц-тва, їх види, типи і функції.
Суспільний поділ праці - матеріальна основа економічних відносин.
Суспільний продукт - кінцевий результат економічної діяльності і ос-новне джерело задоволення потреб людини. Форми, структура та показники суспільного продукту.
Роль економічного прогресу в розвитку сучасної цивілізації.
ТЕЗИ ДО ЛЕКЦІЇ*
Однією з центральних проблем економіки є обгрунтування спонукаль-них мотивів економічної (трудової) діяльності.
Домінуючою спонукою економіки вважають потреби.
Потреби - це об'єктивні умови існування людини, завдяки яким від-бувається її фізіологічне, соціальне, інтелектуальне та духовне відтворення.
Для задоволення потреб людина повинна вступити в ділові відносини з іншими людьми, що і складає основу ринкових відносин. (Див. мал. 1)
Мал. 1. Алгоритм ринкових потреб.
Потреби мають об'єктивно-суб'єктивний характер.
Закон зростання потреб полягає в тому, що за умов задоволення пев-них потреб, їх кількість та зміст постійно зростають. Цей процес, як і сам процес суспільного виробництва, відбувається безперервно. Розвиток про-дуктивних сил, міжнародний поділ праці, спеціалізація сприяють економічному зближенню народів різних країн, що зумовлює розширення складу продуктів праці, а отже, - появу нових потреб.
Особливостями вияву закону зростання потреб в економіці розвинених країн у нинішніх умовах є те, що, з одного боку, відбувається перехід від масового виробництва і споживання до індивідуалізованого виробництва і споживання.
Приклади:
А з іншого боку, індивідуальні потреби, які динамічно розвиваються (творчі види праці, фізична культура і спорт, збереження миру), можуть бути реалізовані лише на колективній основі, спільною діяльністю колекти-вів.
Отже, відбувається одночасний процес індивідуалізації та колективіза-ції потреб.
Економічні потреби відображають відношення соціальних суб'єктів (людина, колектив, суспільство) до можливого споживання вартостей, опо-середкованих економічними формами їх реалізації. Вони виявляються як необхідність у життєвих благах, як стимул до споживання.
Сукупність суспільних потреб можна розглядати під різним кутом зо-ру. Наприклад, професор А.С.Гальчинський виділяє економічні та нееконо-мічні, виробничі та невиробничі потреби. На його думку, структура еконо-мічних (особистих) потреб складається із:
1) фізичних потреб: продукти харчування, одяг, взуття, житло, товари господарсько-побутового призначення;
2) інтелектуальних потреб: одержання освіти, підвищення кваліфікації, культурного відпочинку, предметів і послуг культурного призначення;
3) соціальних потреб: охорона здоров'я, сімейно-побутові умови, умо-ви праці, транспорт, зв'язок, тощо.
Економічна діяльність - це є процес суспільного виробництва, який спрямований на створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людей. Це ще й виробництво самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їх фізичного існування, а також реалізація і розвиток їх здібностей.
У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця - людська діяльність, яка спрямована на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб людей. Але створення матеріальних благ у певних межах може здійснюватися і без посередньої участі людини (автоматизоване виробництво, хімічний процес, тощо). В цьому випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, управління.
Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз:
1) безпосередньо виробництва;
2) розподілу;
3) обміну;
4) споживання.
Економічна діяльність як процес виробництва - це взаємодія продук-тивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку. Останній може бути як еволю-ційний, так і стрибкоподібний.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА її РЕЗУЛЬТАТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок