Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів

Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів

Назва:
Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
22,20 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Операції комерційних банків
з рахунково-касового обслуговування
платіжного обороту клієнтів


Відкритя та ведення банками рахунків у національній валюті
7 (_Для забезпечення виконання однієї зі своїх найважливіших функцій — розрахунково-платіжної — комерційні банки здійсню-ють різноманітні посередницькі операції, пов'язані з обслугову-ванням руху грошових коштів клієнтів.
Основною передумовою проведення цих операцій є необхідність відкриття банками рахунків клієнтам у національній та іноземній валютах.
Комерційні банки відкривають та обслуговують в національній валюті рахунки таких типів:—
поточні;—
депозитні (вкладні);—
поточні бюджетні рахунки.
Клієнти мають право вільного вибору банку для відкриття власного рахунка (за умови згоди на це самого банку).
У разі відкриття (закриття) усіх видів рахунків (крім ра-хунків фізичних осіб та іноземних офіційних представництв) комерційний банк зобов'язаний повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом 3 робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка (включаючи цей день). Таке повідомлення надсилається також до Національного банку
84
України для включення до зведеного електронного реєстру влас-
ників рахунків. ;
f\ ^Власниками рахунків в українських банках можуть бути: \~S~'— юридичні особи;—
фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності;—
філії, представництва, відділення та інші відокремлені підроз-діли підприємств — юридичних осіб;—
виборчі фонди (політичні партії, блоки партій та канди-датів у депутати);—
представництва юридичних осіб-нерезидентів;—
іноземні інвестори;—
фізичні особи. )
На сьогодні, неміає жодних обмежень щодо кількості банків-ських рахунків, які можуть відкривати вказані особи. Водночас у разі відкриття двох і більше поточних рахунків власник рахунка — суб'єкт підприємницької діяльності протягом 3 робочих днів з дня відкриття наступного рахунка визначає один з рахунків як основний, на якому обліковується заборгованість, що списується у беззаперечному порядку, і повідомляє номер цього рахунка податковому органу за місцем своєї реєстрації та банкам, в яких відкриті додаткові рахунки. У свою чергу банки, в яких відкрива-ються додаткові рахунки, протягом 3 робочих днів крім податко-вих органів повідомляють також установу банку, в якій відкрито основний рахунок, про відкриття додаткових рахунків. * 9/ Для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій з ними юридичні особи-резиденти та їх підрозділи, а також фізичні особи — підприємці відкривають у банках по- U точні рахунки. Поточні бюджетні рахунки відкриваються підпри-ємствам та їх відокремленим підрозділам у разі, якщо їм виділя-ють кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового використання.
Депозитні рахунки підприємствам та їхнім підрозділам відкри-вають на визначений строк та на відповідній платній основі. Кош-ти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Не дозволяється здійснення безготівкових платежів та видача готівкових коштів з депозитного рахунка.
Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства зобов'язані надати банківським устано-вам такі документи:
85—
заяву на відкриття рахунка встановленого зразка за підпи-сом керівника та головного бухгалтера (якщо в штаті посади головного бухгалтера немає, заяву підписує тільки керівник) (див. Додаток В); ' #—
копію свідоцтва про державну реєстрацію;—
копію зареєстрованого статуту (положення), завірену но-таріусом або реєструючим органом;—
картку зі зразками підписів осіб, яким надано право роз-порядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально (див. Додаток Г);—
копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом або нотаріально;—
довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Інше на тему: Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок