Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин

Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин

Назва:
Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
3,72 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Лабораторна робота
на тему:
“Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин”


1. Мета роботи
Ознайомитись з основними складовими регресійного аналізу. Оволодіти навичками використання методу регресійного аналізу в дослідженнях систем міжнародних відносин.
2. Порядок виконання роботи
1. Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу.
2. Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.
3. Опрацювання типового навчального завдання.
4. Виконання індивідуального завдання.
5. Оформлення звіту.
6. Захист роботи.
3. Короткі теоретичні відомості
3.1 Регресійний аналіз
При вивченні імовірнісних залежностей використовується один із найбільш поширених методів опрацювання даних - метод регресійного аналізу. Він складається з визначення загального вигляду рівняння регресії, побудові статистичних оцінок невідомих параметрів, що входять у рівняння регресії, і перевірці статистичних гіпотез про регресію.
Відмінною особливістю рівнянь, які використовуються у цьому випадку, є наявність двох видів змінних - залежних і незалежних. На практиці часто використовують моделі, у яких є одна залежна змінна - функція і декілька незалежних змінних аргументів:
Y=F(X1,...Xi)
Поділ змінних на залежну і незалежні в регресійному аналізі завжди проводиться на основі змістовних понять.
У найпростішому випадку є одна залежна й одна незалежна змінна, множинна регресія має декількома незалежних змінних (регресорів). Загальна обчислювальна задача яку вирішують при аналізі методом множинної регресії, складається в припасуванні прямої лінії до деякого набору крапок.
Лінія регресії будується так, щоб мінімізувати квадрати відхилень цієї лінії від крапок, тому цю процедуру іноді називають оцінюванням по методу найменших квадратів.
Пряма лінія на площині (у просторі двох вимірів) задається рівнянням:
Y=aX +b.
де змінна Y може бути виражена через кутовий коефіцієнт a помножений на змінну X плюс константа b. Кутовий коефіцієнт a називають регресійним коефіцієнтом, а константу b - вільним членом.
Висувається наступна гіпотеза: випадкова величина Y при фіксованому значенні величини X розподілена нормально з математичним очікуванням
My = a X + b і дисперсією Dy, що не залежить від X.
При наявності результатів спостережень над парами Xi і Yi попередньо обчислюються середні значення My і Mx, а потім вираховується оцінка регресійного коефіцієнта a:
, де
Rxy - коефіцієнт кореляції
Sy, Sx - середньоквадратичні відхилення по X та Y, відповідно.
За отриманим регресійним коефіцієнтом a вираховується оцінка вільного члена b:
b = My - a MX
та проводиться перевірка значимості отриманих результатів.
Регресійний коефіцієнт a та вільний член b можна знайти і не обраховуючи математичне очікування, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт кореляції. Для цього застосовуються формули:
Основне концептуальне обмеження всіх методів регресійного аналізу полягає в тому, що вони дозволяють знайти тільки числові залежності, а не причинні зв'язки.
4. Типове навчальне завдання
Приклад 1.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість міжнародних угод по охороні навколишнього середовища ", а за величину Y - "кількість аварій на підприємствах країни, що причинили забруднення навколишнього середовища (зареєстрованих за рік)". Величина n=30 (кількість проаналізованих країн).
Дані спостережень наведені в таблиці:
Х | 0 | 5 | 10 | 20 | nj
У
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6
3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
ni | 9 | 9 | 8 | 4 | 30
На основі даних спостережень розраховується:
математичне очікування Mx=6.83
математичне очікування My=3.00
середньоквадратичне відхилення Sx=6.39
середньоквадратичне відхилення Sy=1.26
коефіцієнт кореляції Rxy =-0.25
b = My - a Mx =3.00-(-0.056.83)=3.33
Відповідно регресійне рівняння має вигляд: y=-0.05x+3.33
Приклад 2.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість народжених в Україні", а за величину Y - "кількість зареєстрованих шлюбів в Україні". Величина n=5 (кількість проаналізованих років).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок