Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Сімейне підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності

Сімейне підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності

Назва:
Сімейне підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,75 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Контрольна робота
Сімейне підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності


ПЛАН.
Поняття сімейного підприємства.
Зміст установчих документів сімейного підприємства.
Управління підприємством.
Відповідальність засновників підприємства.


Поняття сімейного підприємства.
Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права на-лежить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями то-варовиробника, який задовольняє суспільні потреби у про-дукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його пра-вовою основою.
Усі основні закони та інші нормативні акти господарсько-го законодавства приймаються, виходячи з економічного та правового становища підприємства.
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарсь-кого права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По-друге, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає про-мислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові та інші підприємства.
Підприємство як соціально-економічний і правовий інсти-тут має певну сукупність економічних, організаційних і юри-дичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт права. За допомогою цих ознак, систематизованих статтею 1 Закону «Про підприємства в Україні», уніфікова-но визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства.
Закон визначає, що підприємство є основною організацій-ною ланкою народного господарства України. Ця організа-ційна ознака кваліфікує підприємство як організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єдну-ють свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. Визначення основ-на ланка, з одного боку, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншо-го, — від суб'єктів господарського права, які не належать до основної ланки: об'єднань підприємств, фінансових посе-редницьких інститутів, органів управління економікою.
Закон також визначає, що підприємство — це господарю-ючий суб'єкт. Суть визначення господарюючий суб'єкт по-лягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудо-вим колективом, який на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як господарюючий суб'єкт підприємство здійснює вироб-ничу, науково-дослідну та комерційну діяльність. Термін гос-подарюючий говорить, що підприємства належать до комер-ційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну від неприбуткових організацій — релігійних, об'єднань гро-мадян тощо).
Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства як то-варовиробника. Юридичний аспект даного визначення по-лягає в тому, що підприємство при здійсненні своєї госпо-дарської діяльності «має право власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України» (ст.27 Закону «Про підприємства в Україні»).
Нарешті, підприємство — це статутний господарюючий суб'єкт. Статут підприємства як локальний акт господар-ського законодавства нормативне визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також виз-начає межі спеціальної правоздатності підприємства як юри-дичної особи. Це один з найважливіших правових актів підприємства, тому стаття 9 Закону «Про підприємства в Україні» спеціально зазначає обов'язкові і альтернативні пункти, які включаються до статуту підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Сімейне підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок