Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програми освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” зі спеціальності “Облік і аудит”

Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програми освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” зі спеціальності “Облік і аудит”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програми освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” зі спеціальності “Облік і аудит”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
1,95 KB
Завантажень:
318
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програми освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” зі спеціальності “Облік і
аудит”


Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програми освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” зі спеціальності “Облік і аудит”
Дати відповіді на тестові питання
І. Теорія бухгалтерського обліку
1. На які групи поділяється облікова інформація?
а) оперативного і синтетичного обліку;
б) оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку;
в) оперативного обліку, оперативного аналізу і статистич-ного обліку;
г) оперативного аналізу, оперативного контролю.
2. Дати визначення поняття “капітал”?
а) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його короткострокових зобов’язань;
б) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його короткострокових зобов’язань;
в) грошові кошти та основні засоби підприємства;
г) джерело витрат і прибутків підприємства.
3. Методологічне керівництво обліком регулює:
а) Міністерство освіти України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Верховна Рада України;
г) Державна податкова адміністрація України.
4. З якою метою складається вступний баланс?
а) для планування господарської діяльності;
б) для підведення підсумків після закінчення року;
в) для відображення об’єктів господарювання підпри-ємства, які надані.
5. Застосовується простий запис при веденні облі-ку в Україні?
а) ні, не застосовується;
б) у малих підприємствах;
в) у промислових підприємствах;
г) на позабалансових рахунках.
ІІ. Фінансовий облік
6. Ресурси, використання яких приведе до отри-ман-ня економічних вигід у майбутньому, називають:
а) зобов’язаннями;
б) активами;
в) економічною вигодою;
г) капіталом.
7. Який первинний документ свідчить про при-д-бан-ня товару:
а) касовий чек;
б) договір купівлі-продажу;
в) товарно-транспортна накладна;
г) акт прийнятих робіт.
8. Рахунки, які в кінці звітного періоду закрива-ють-ся і сальдо в балансі не відображається, відносяться:
а) до 7 класу;
б) до 8 класу;
в) до 9 класу;
г) усі наведені варіанти правильні.
9. До необоротних активів належать:
а) основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, довгострокова дебіторська заборго-ва-ність, відстрочені податкові активи та інші;
б) виробничі запаси, МШП, тварини на вирощуванні та від--годівлі, готова продукція, товари, незавершене вироб-ни-цтво, напівфабрикати;
в) грошові кошти та їх еквіваленти;
г) предмети праці, засоби праці, продуктивні сили.
10. До якої групи рахунків належить рахунок 26 “Готова продукція”:
а) операційні;
б) основні, ресурсів;
в) калькуляційні;
г) розподільчі.
11. Фактична виробнича собівартість продукції ви-зна-чається на рахунку:
а) 90 “Собівартість реалізації”;
б) 91 “Загальновиробничі витрати”;
в) 92 “Адміністративні витрати”;
г) 23 “Виробництво”.
ІІІ. Облік у галузях народного господарства та облік
на підприємствах малого бізнесу
12. Відображено податкове зобов’язання:
а) Дт 981 Кт 641;
б) Дт 791 Кт 981;
в) Дт 641 Кт 631;
г) Дт 702 Кт 641.
13. Зарахування збудованого об’єкта до складу ос-нов-них засобів:
а) Дт 103 Кт 461;
б) Дт 103 Кт 151;
в) Дт 103 Кт 424;
г) Дт 131 Кт 103.
14. Витрачено молоко на випоювання телят:
а) Дт 211 Кт 231;
б) Дт 231 Кт 205;
в) Дт 207 Кт 231;
г) Дт 232 Кт 208.
15. Списано вартість нафтопродуктів на роботу вантажного автотранспорту:
а) Дт 911 Кт 203;
б) Дт 231 Кт 203;
в) Дт 921 Кт 203;
г) Дт 203 Кт 631.

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за скороченими програми освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” зі спеціальності “Облік і аудит”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок