Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Види та методи управління ЗЕД

Види та методи управління ЗЕД

Назва:
Види та методи управління ЗЕД
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
16,11 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з ЗЕД


Види та методи управління ЗЕД
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначає зовнішньоекономічна політика держави на тому чи іншому етапі. Як звичайно та країна, яка провадить ЗЕД, дотримується або політики вільної торгівлі, або протекціоністської політики. Перша характери-зується мінімальним втручанням у процеси ЗЕД, у цьому випадку тор-гівля розвивається на засадах дії ринкових сил, попиту і пропозиції. Вважають, що за цих умов краще гарантовані ті вигоди, які забезпе-чує міжнародне економічне співробітництво.
У разі протекціоністської політики - внутрішній ринок захища-ють від іноземної конкуренції за допомогою митних бар'єрів та ін-ших економічних і політичних важелів.
У разі недосконалої конкуренції на світовому ринку вміло прове-дена протекціоністська політика є обґрунтованою. Протекціонізм у міжнародній торгівлі допомагає: дещо зменшити вплив на національ-ну економіку негативних тенденцій, що є на світовому ринку; захис-тити від іноземної конкуренції національні галузі економіки, які ще не зміцніли; сприяє збільшенню зайнятості населення; дає змогу реа-лізувати внутрішні програми економічного розвитку, збільшувати доходи уряду. Водночас, протекціонізм, створюючи різні перешкоди на шляху міжнародного товарообміну, може завдати значної шкоди національній економіці, зменшити її ефективність і конкурентоспро-можність. Тому уряди країн, регулюючи ЗЕД, найчастіше дотриму-ються політики поміркованої. Це дає змогу значно зменшити негатив-ний вплив протекціонізму. Порівняно відкритим вважають торговельний режим, якщо середній рівень митного оподаткування імпорту менше 25%. Зазначимо, що у разі високих, протекціоністських бар'є-рів партнери по торгівлі можуть застосувати такі самі заходи й ефек-тивність захисної політики може бути зведена нанівець.
Державне регулювання ЗЕД в Україні повинне забезпечувати та-ке: захист економічних інтересів країни та інтересів суб'єктів цієї ді-яльності; створення однакових можливостей для суб'єктів ЗЕД у роз-витку всіх видів підприємницької діяльності незалежно від форм влас-ності та самостійному визначенні напрямів використання доходів та вкладення інвестицій; заохочення конкуренції та ліквідацію монопо-лізму в сфері ЗЕД. У кінцевому результаті регулювання повинне під-порядковувати цю діяльність розвитку економіки України, насампе-ред забезпечити її збалансованість і рівновагу на внутрішньому рин-ку, сприяти структурним змінам у виробництві, створювати сприят-ливі умови для входження країни в міжнародний поділ праці.
Регулюючи зовнішньоекономічне співробітництво, держава та її органи не можуть безпосередньо втручатися у зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів, що діють у цій сфері, за винятком випадків, коли таке втручання передбачене законами.
Методи регулювання зовнішньої торгівлі можна розділити на такі:
тарифні (митні), що ґрунтуються на використанні митних тарифів;
нетарифні - квоти, ліцензії, субсидії, демпінг та ін. Тарифні методи за суттю є економічними і діють через ринковий механізм, вони спрямовані на здешевлення експорту, подорожчання імпорту і впливають на фінансові результати діяльності учасників ЗЕД.
У галузі імпорту до тарифних методів належать не лише митні та-рифи, а й податки і збори з товарів, які ввозять, імпортні депозити та ін. У галузі експорту - це податкові кредити експортерам, гарантії, субсидії, звільнення від податків, надання фінансової допомоги тощо.
Адміністративними важелями є ембарго (повна заборона зовніш-ньоекономічних операцій), ліцензування, квотування, специфічні ви-моги до товарів (упакування, маркування, добровільні обмеження експорту, бюрократичні ускладнення митних процедур (запрова-дження підвищених вимог до якості, санітарних та інших стандартів). Серед нетарифних важелів регулювання ЗЕД важливу роль відігра-ють валютні обмеження, тобто регламентація операцій резидентів і нерезидентів з валютними цінностями, яка може обмежувати зовніш-ньоекономічну діяльність або її стимулювати.
Важливим напрямом державного регулювання ЗЕД є регулюван-ня ввезень і вивезень капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Інше на тему: Види та методи управління ЗЕД

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок