Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Магістр” зі спеціальності “Економіка підприємства”

Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Магістр” зі спеціальності “Економіка підприємства”

Назва:
Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Магістр” зі спеціальності “Економіка підприємства”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
1,88 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Магістр” зі спеціальності “Економіка підприємства”
1. Основні фонди при зарахуванні їх на баланс під-при-єм-ства (цеху, корпусу) у результаті придбання, будів-ництва оцінюються:
а) за відновною вартістю;
б) за повною первісною вартістю;
в) за залишковою вартістю;
г) за змінною вартістю.
2. Поняття “балансовий прибуток підприємства” включає:
а) виручку від реалізації продукції;
б) грошовий вираз вартості товарів;
в) різницю між обсягом реалізованої продукції у вар-ті-сно-му виразі та її собівартістю;
г) прибуток від реалізації продукції, результатами від іншої реалізації, доходи від позареалізаційних операцій;
д) витрати і збитки від позареалізаційних операцій;
е) виручку від реалізації продукції за мінусом акцизу.
3. Які з перелічених статей калькуляції включа-ють-ся у собівартість продукції?
а) сировина і матеріали; ‘
б) невиробничі витрати;
в) загальноцехові витрати;
г) витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
д) інші виробничі витрати;
е) відрахування на соціальне страхування;
є) основна заробітна плата виробничих робітників.
4. З яких надходжень фінансується капітальний ремонт основних фондів?
а) з амортизаційних відрахувань;
б) з прибутку підприємства;
в) з держбюджету.
5. Як встановити норму часу на випуск одиниці про-дукції?
а) шляхом нагляду за складовими частинами робочого часу з випуску продукції;
б) шляхом розрахунків кількості випущеної продукції за зміну, годину;
в) шляхом замірів матеріальних витрат на випускну продукцію.
6. Розрахунковий баланс – це:
а) співвідношення вимог і зобов’язань даної країни щодо інших країн незалежно від подання строків їх виконання;
б) співвідношення вимог і зобов’язань даної країни щодо інших країн залежно від настання строків їх виконання;
в) співвідношення надходжень і платежів, які фактично були отримані чи відповідно виконані даною країною щодо ін-ших країн.
7. Важкореалізуємі активи – це:
а) готова продукція;
б) нематеріальні активи;
в) основні засоби;
г) цінні папери.
8. Система управління витратами на підприєм-ст--ві включає в себе:
а) нормування;
б) планування;
в) організацію заробітної плати;
г) облік і аналіз витрат;
д) мотивацію трудової діяльності;
е) стимулювання зниження витрат.
9. Продуктивні сили – це:
а) відношення між людьми, що виникають у процесі ви-роб-ництва;
б) знаряддя і предмети праці;
в) засоби виробництва і трудові ресурси.
10. До основних видів природних ресурсів у Захід-но-му макрорайоні належать:
а) мінеральні, земельні, лісові, рекреаційні ресурси;
б) лісові та водні ресурси;
в) агрокліматичні та рекреаційні ресурси.
11. До якої класифікаційної групи товарів широкого вжитку слід віднести автомобіль “ФОРД”:
а) товар повсякденного попиту;
б) товар попереднього вибору;
в) товар особливого попиту;
г) товар пасивного попиту.
12. Канал нульового рівня:
а) виробник – оптовий торговець – роздрібний торговець – споживач;
б) виробник – споживач;
в) виробник – роздрібний торговець – споживач.
13. Задача
Виробнича собівартість верстата 8 тис. грн. План ви-пуску 200 верстатів у рік. Витрати на реалізацію верстатів на рік склали 4 500 тис. грн. Плановий прибуток на верстатах 5від повної собівартості.
Визначити планову оптову ціну верстата.

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: Зразки тестових завдань для вступників за програмою “Магістр” зі спеціальності “Економіка підприємства”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок