Головна Головна -> Інше українською -> Економічні теми -> Магістерська робота Аналіз ефективності функціонування механізму державного управління ринком цінних паперів в Україні.

Магістерська робота Аналіз ефективності функціонування механізму державного управління ринком цінних паперів в Україні.

Назва:
Магістерська робота Аналіз ефективності функціонування механізму державного управління ринком цінних паперів в Україні.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
74,91 KB
Завантажень:
252
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 
Асоціацією “Позабіржова фондова торговельна система” розроблено, прийнято і вже впроваджується у практику ПФТС-індекс українс
ьких цінних паперів


З М І С Т
ВСТУП 8
РОЗДІЛ 1
СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 12
Сутність і функції ринку цінних паперів 12
Фондовий ринок як складова фінансової системи
України……………………………………………………….12
Основні інструменти ринку цінних паперів… 16
Основні учасники фондового ринку 24
Інфраструктура та основні інституції ринку цінних
паперів в Україні 26
Нормативно-правове забезпечення функціонування
фондового ринку 38
РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 44
2.1 Система регулювання ринку цінних паперів 44
2.1.1 Основні завдання регулювання фондового ринку 44
2.1.2 Механізм та методи регулювання ринку цінних паперів 47
2.1.3 Основні показники та оцінка ефективності
функціонування фондового ринку 52
2.2 Механізм державного регулювання фондового ринку в Україні 57
2.2.1 Необхідність державного регулювання ринку
цінних паперів…… ……………………57
2.2.2 Основні моделі державного регулювання ринку
цінних паперів 59
2.2.3 Моніторинг та контроль за діяльністю фондового
ринку в Україні 63
2.2.4 Особливості формування та реалізації політики на
ринку цінних паперів 69
РОЗДІЛ 3
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОНДОВИМ РИНКОМ В УКРАЇНІ 75
3.1 Проблеми і перспективи розвитку ринку цінних паперів в
Україні 75
3.2 Вдосконалення системи оподаткування діяльності
учасників фондового ринку в Україні 85
3.3 Особливості функціонування ринку цінних паперів в
умовах фінансової кризи…… ……………… ……………………95
ВИСНОВКИ…………………… … 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………… …….. 110
ДОДАТКИ 115


Вступ
Актуальність досліджуваної теми. Від початку 90-х років минулого століття наша країна розвивається шляхом створення ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й прискорене формування відповідної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуванням народногосподарського комплексу в Україні розгорнулось динамічне становлення ринку цінних паперів. Його формування в Україні стало важливою ланкою ринкових перетворень, посприяло оздоровленню економіки в цілому, інвестуванню її стрижневих галузей і об’єктів, прискоренню процесу приватизації державного майна.
Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально–економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.
На ринку цiнних паперiв формуються вихiднi критерii для оцiнки ефективностi нових вкладень, здiйснюється економiчний контроль за ефективною дiяльнiстю акцiонерних пiдприємств. Особливо це важливо для захисту пiдприємництва вiд наслiдкiв комерцiйного ризику в сучасних умовах, рiзких змiн у структурi свiтового господарства, стрибкiв у динамiцi товарних цiн, відсоткових ставок, валютних курсів.
Ринок цінних паперів (особливо короткостроковий) вiдiграє важливу роль у регулюваннi грошового обiгу та кредиту. Досвiд останнiх десятирiч у країнах Заходу свiдчить, що iснування розгалуженої мережi ринкiв цiнних паперiв у багатьох ситуацiях може стримувати розвиток iнфляцiйних процесiв. Це пов’язано з тим, що наявнiсть значної кiлькостi рiзних цiнних паперiв допомагає зв’язати частину невитрачених грошових ресурсiв споживачiв, перевести їх з положення незадоволеного поточного попиту в положення, що забеспечує iх збереження. За вiдсутностi або недостатнього розвитку ринку цiнних паперiв може скластися проблема розмiщення державних позик, викликана дефiцитнiстю бюджету.
Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без розвиненого й стійкого фондового ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 Інше на тему: Магістерська робота Аналіз ефективності функціонування механізму державного управління ринком цінних паперів в Україні.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок